PRAVILA SLUŽBE

Odgovori
Uporabniški avatar
Milan Dubravac
Gasilci.org
Gasilci.org
Prispevkov: 1863
Pridružen: 10. Julij 2002, 11:54
Kraj: smokuč

PRAVILA SLUŽBE

Odgovor Napisal/-a Milan Dubravac »

V priponki je predlog.
Predlagam, da se pripombe kar vpisujejo pod temo in potem na koncu združimo.
Priponke
PGS_skupna_zadnje usklajevanje.pdf
(262.97 KiB) Prenešeno 55 krat
Ni ne bližnjice ne široke ceste do znanja (evklid)
kustich
Prispevkov: 16
Pridružen: 2. November 2004, 22:19
Kraj: Lancovo

Odg: PRAVILA SLUŽBE

Odgovor Napisal/-a kustich »

Jaz jih še proučujem in zbiram skupaj, ko bom imel malo več zbranega pa posredujem.

Janez
Uporabniški avatar
Milan Dubravac
Gasilci.org
Gasilci.org
Prispevkov: 1863
Pridružen: 10. Julij 2002, 11:54
Kraj: smokuč

Odg: PRAVILA SLUŽBE

Odgovor Napisal/-a Milan Dubravac »

V glavnem treba se je osredotočiti na tiste določbe ki so v neskladju z zakonom in jih je veliko.
Tisto kar ni v skladu z zakonom sploh ne sme v javno obravnavo.
Ni ne bližnjice ne široke ceste do znanja (evklid)
Uporabniški avatar
tomaz
Prispevkov: 290
Pridružen: 2. Marec 2003, 22:24
Kraj: Kranj

Odg: PRAVILA SLUŽBE

Odgovor Napisal/-a tomaz »

No se javljam tudi tukaj.
V nedeljo bom pripel vse pripombe ki jih imam in jih res ni malo.
Uporabniški avatar
tomaz
Prispevkov: 290
Pridružen: 2. Marec 2003, 22:24
Kraj: Kranj

Odg: PRAVILA SLUŽBE

Odgovor Napisal/-a tomaz »

No tukaj so moje pripombe na posebni del.
Preglejte, dodajte, črtajte, slabše tako ne more bit
Priponke
Pripombe na Pravila gasilske službe.doc
pripombe na posebni del
(241.5 KiB) Prenešeno 54 krat
kustich
Prispevkov: 16
Pridružen: 2. November 2004, 22:19
Kraj: Lancovo

Odg: PRAVILA SLUŽBE

Odgovor Napisal/-a kustich »

PRIPOMBE NA PRAVILA GASILSKE SLUŽBE – USKLAJEVANJE

Evo posredujem moje pripombe in opazke, nekaterih lektorskih in drugih napak nisem zajemal, prav tako je res veliko nejasnosti, ki jih je navedel Tomaž res predmet debate, našlo bi se še kaj pa sem zgubil energijo, ko sem ugotovil koliko so jo že vložili pripravljalci tega osnutka.

Osnutke pravil tako skupnih kot dela za prostovoljne gasilce sem večkrat pregledal in pri tem naletel na več vprašanj in nejasnosti, nekatere stvari so nedorečene, ponekod jih je potrebno dopolniti ali spremeniti. V osnovi pa me moti predvsem to, da so ista področja urejena tako v skupnih pravilih, kot v pravilih za prostovoljne gasilce, tako je na primer del pravil opredeljen v skupnem delu, del pa v posebnem delu, kar otežuje preglednost le teh. Poleg tega so določene teme že opredeljene v drugih predpisih ali celo zakonih in ni nujno da se v teh pravilih ponavljajo, še slabše pa je če si nasprotujejo, kar sem večkrat opazil v teh osnutkih.

PRIPOMBE SO NASLEDNJE:

Pripombe se tičejo Pravil za prostovoljne gasilce, ponekod se navezujejo tudi na skupne.

2. ČLANSTVO V GASILSKI ENOTI

Opredeljeni so gasilski pripravnik, rezervni član in veteran, drugih vrst članov ni navedenih. Operativni gasilec je opredeljen v skupnih pravilih.

V Zakonu o gasilstvu je v 5. členu opredeljen tako prostovoljni gasilec kot operativni gasilec, nato pa še v 19. členu prostovoljni gasilec, posebej je tudi opredeljen poklicni gasilec, tako že tam ni najbolj jasno katere vrste članov imamo in kdo je kaj, zato bi bilo to potrebno bolje opredeliti v pravilih, tako da ne bo v uporabi preveč terminov za isto stvar.

Predlagam, da se vse vrste članov opredelijo v pravilih za prostovoljne gasilce, ni nujno opisovati častnih članov in podobno, kar je že opredeljeno v statutih, najbolje je opredeliti samo operativni del.
PREDLOG:
PROSTOVOLJNI GASILEC se imenuje operativni člani, ki delujejo v operativni enoti PGD in izpolnjujejo vse pogoje skladno s 19. členom ZGAS.

Člani, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za članstvo v operativni enoti PGD in s tem naziv PROSTOVOLJNI GASILEC pa so naslednji: GASILSKI PRIPRAVNIK, REZERVNI ČLAN IN VETERAN (opis je že naveden v osnutku).

2.3. Veteran

V praksi se večkrat pojavljajo težave pri napredovanjih v činu za veterane, zato bi bilo to potrebno bolj podrobno opredeliti v tej točki.

Veteran je gasilec, ki ne opravlja več operativnih nalog in se ne izobražuje več na operativnem področju, oboje pa je pogoj, da napreduješ v činu, za to da si nekdo zasluži napredovanje je potrebno izpolnjevati pogoje in biti aktiven operativni član, vsaj upam da je to praksa po Sloveniji, drugače se razvrednoti delo tistih, ki so stalno aktivni na operativnem področju.
PREDLOG:
V zadnjem stavku naj se doda še: Ne napreduje pa več v činu.

3. OPERATIVNO VODENJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH ORGANIZACIJ

3.6. Povečanje in zmanjšanje poveljstva

V tej točki se pojavi tudi namestnik poveljnika, ki pa je nato v poglavju 4 opredeljen le na nivoju GZS. Menim, da bi lahko namestnika opredelili na vseh nivojih.

PREDLOG:
Namestnik naj se opredeli na vseh nivojih v poglavju 4.

4. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PROSTOVOLJNIH GASILCEV

Vse pravice in dolžnosti naj bodo navedene v skladu s ZGAS, zopet je nepregledno, ker je del opisan v skupnih pravilih, del pa v posebnih.

PREDLOG:
V pravilih za prostovoljne gasilce naj se opišejo vse pravice in dolžnosti, ki se jih tičejo.

4.13 Poveljnik gasilske zveze

V tej točki so opredeljene njegove pravice in dolžnosti, kot zadnja je navedena naloga, da predseduje tekmovalnemu odboru, pod pogojem, da ima specialnost sodnik, kar velja za vse nivoje razen za nivo GZS. Glede na to, da je naloga predsednika tekmovalnega odbora na vseh nivojih enaka smatram, da naj za vse veljajo enaka pravila, nič pa me ne moti zahteva, da mora vodja tekmovanja imeti specialnost sodnik.

PREDLOG:
Na vseh nivojih naj bo opredeljena enaka zahteva po specialnost sodnik.

4.34 Regijski poveljnik

Ena od nalog je, da sodeluje pri vodenju intervencij pri velikih in katastrofalnih požarih, na območju regije.
Manjka tudi njegovo sodelovanje pri drugih vrstah nesreč.

PREDLOG:
Sodeluje pri vodenju intervencij pri velikih in katastrofalnih požarih ter drugih nesrečah na območju regije.

5. OPERATIVNA ORGANIZIRANOST PROSTOVOLJNIH GASILCEV

To poglavje že dovolj podrobno ureja Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč iz leta 2007 in ni potrebno ponavljanje v teh pravilih, še slabše je to, da so nekateri deli celo v neskladju z uredbo.
Če gledamo točko 5.5. je ta v neskladju s skupnimi pravili, saj ob pregledu obeh pravil ne veš kakšna je številčna sestava oddelka, voda,… kakšen je zmanjšani oddelek in podobno.

PREDLOG:
V tem poglavju naj se doreče samo tisto kar še ni povsem jasno dorečeno v drugih predpisih na primer:
• sestava poveljstva za posamezne kategorije
• minimalne potrebne specialnosti za posamezne kategorije

6. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE PROSTOVOLJNIH GASILCEV

6.1 Obseg strokovnega izobraževanja in usposabljanja

Pri naštetih izobraževanjih je navedeno osnovno usposabljanje za gasilca, kar je bil do sedaj osnovni tečaj za gasilca, gre za isto stvar vsaj upam, zato je potrebno opredeliti, po novih učnih programih je to osnovni tečaj za gasilca, osebno bi bil še bolj navdušen če bi le to postalo osnovno usposabljanje za gasilca, glede na to kako naj bi potekalo bi bilo to bolj primerna oblika.

PREDLOG:
Razmisli naj se ali naj bo v veljavi osnovno usposabljanje ali osnovni tečaj za gasilca, če bodo spremembe je potrebno popraviti temeljne učne programe.

6.5. Pogoji za opravljanje strokovnega izobraževanja in usposabljanja

Tudi tukaj se pojavljajo razlike pri pogojih, ki so navedeni v temeljnih učnih programih in v osnutku pravil, k tej točki bi lahko dodali še ostale možne izjeme pri izpolnjevanju pogojev, ki so sicer navedene pod točko 6.10., komentar na to točko je podan v nadaljevanju.

PREDLOG:
Uskladi naj se zahtevane pogoje in določi, tako da bo v vseh predpisih navedeno enako, v kolikor bodo spremembe je potrebno popraviti tudi temeljne učne programe.

6.6. Pogoji za izobraževanje in strokovno usposabljanje za gasilske specialnosti

Pri opredelitvi zahtevanih pogojev se pojavljajo napačni nazivi na primer izpit za gasilca, osnovni tečaj,…

PREDLOG:
Potrebno pregledati vse pogoje in uporabljati usklajene in pravilne nazive.

6.6.9. Bolničar

V praksi se je že velikokrat pojavila težava, ker imamo strokovni kader, ki bi lahko pridobil naziv bolničar pa ga ne more, ker je pogoj tečaj za vodjo skupine, če smo ta pogoj lahko črtali pri tečaju mentor mladine že lep čas nazaj je sedaj čas da to naredimo tudi tukaj in postavimo pogoj nadaljevalni tečaj za gasilca.

PREDLOG:

Kot pogoj za opravljanje tečaja za bolničarja naj se zahteva nadaljevalni tečaj za gasilca.

6.7. Organizacija izobraževanja in usposabljanja
V tem poglavju je pod tečaji, ki jih organizira GZS tudi tečaj za skrbnika opreme, ali je to nov tečaj ali je mišljeno tečaj za skrbnika IDA,…, kar že obstaja

PREDLOG:
Potrebna je točna opredelitev.

6.10. Priznavanje naziva brez izpita

V tej točki je zajetih nekaj predlogov, ki bi bili lahko že opredeljeni v točki 6.5. tako bi bili vsi pogoji podani na enem mestu. V tem predlogu se ponovno daje možnost, da lahko gasilec za nadaljevalnim tečajem za gasilca in določenim stažem ter ustrezno stopnjo splošne izobrazbe, ta praksa je bila v zadnjih letih ukinjena, zaradi velikih razlik v predznanju tečajnikov, kar je tudi opredeljeno v novih temeljnih učnih programih.

PREDLOG:
Uporabijo naj se pogoji, ki so že opredeljeni v temeljnih učnih programih.

7. GASILSKI ZNAK, OZNAKE, ČINI IN POLOŽAJNE FUNKCIJE

To poglavje skladno s 3. odstavkom 8. člena ZGAS ureja to področje kot tudi področje poglavja 8. in 9. Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah sprejet oktobra 2007. se pa strinjam da so potrebno popravki tudi tega pravilnika na primer možnost hlač pri ženski svečani uniformi, potrebno je uvesti položajne oznake za novo regije.

Poglavje naj bo urejeno v enem sklopu in v enem predpisu, s tem da se uvede določene popravke, pri uniformah, položajnih oznakah in podobno, vprašanje je ali še sodi signalna piščalka in gasilska sekirica pod osebno zaščitno opremo.

Lep pozdrav,

Janez Koselj
Uporabniški avatar
Jaka
Prispevkov: 818
Pridružen: 13. Julij 2002, 23:14
Kraj: Podhom

Odg: PRAVILA SLUŽBE

Odgovor Napisal/-a Jaka »

Zanima me, kdo gre jutri na Ig na javno razpravo.
Zaenkrat je dogovorjeno samo to, da bo splošne pripombe in pripombe na prvi del podaj Ciril. Ostalo še ni nič zmenjeno in bo treba jutri v akcijo po GSM.
Uporabniški avatar
tomaz
Prispevkov: 290
Pridružen: 2. Marec 2003, 22:24
Kraj: Kranj

Odg: PRAVILA SLUŽBE

Odgovor Napisal/-a tomaz »

Jaz grem skupaj z Derlinkom, ob pol štirih, ali kakšno minuto prej bova pri Milanu.
Bom pa po končani razpravi takoj šibal nazaj v Kranj, ker imam nočno (še tako me sodelavec menja do vrnitve)
Odgovori