Ime društva Internetni naslov
1 GD Ljubljana - mesto http://www.gdlm.si
2 PGD Begunje na Gorenjskem http://www.pgd-begunje.si
3 PGD Bezuljak http://www.pgd-bezuljak.si
4 PGD Bistrica ob Dravi http://www.pgd-bistrica.com
5 PGD Bistrica pri Tržiču http://sites.google.com/site/pgdbistricapritrzicu
6 PGD Bitnje http://nk.bitnje.si/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=30&Itemid=73
7 PGD Bizovik http://www.pgd-bizovik.si
8 PGD Blagovica http://www.gasilci-blagovica.si
9 PGD Blatna Brezovica http://pgd-bb.si
10 PGD Bled http://www.pgd-bled.si
11 PGD Bled - Rečica http://www.pgd-bledrecica.org
12 PGD Bodonci http://www.bodonci.net
13 PGD Bohinjska Bela http://www.bohinjskabela.si/drustva/gasilci_sl.html
14 PGD Bohinjska Bistrica http://www.kdbohinj.si/pgdbb/pgdbb
15 PGD Borovnica http://pgd.borovnica.eu
16 PGD Bovec http://www.pgd-bovec.si
17 PGD Braslovče http://www.braslovce-gasilci.si
18 PGD Brest http://pgd-brest.tk
19 PGD Brezje na Gorenjskem http://www.brezje.si/pgd
20 PGD Brezovica http://www.velika-polana.si/drustva/pgd_brezovica.html
21 PGD Bukovci http://users.volja.net/pgdbukovci
22 PGD Bukovica http://www.gasilci-bukovica.tk
23 PGD Bukovica - Utik http://www.pgd-bukovica-utik.com
24 PGD Cerknica http://www.pgd-cerknica.si
25 PGD Cerkno http://www.pgd-cerkno.si
26 PGD Cerkvenjak http://www.pgdcerkvenjak.piczo.com
27 PGD Cvetkovci http://pgd.cvetkovci.net
28 PGD Čepovan http://www.pgd-cepovan.si
29 PGD Černelavci http://pgd.cernelavci.si
30 PGD Črni Vrh http://pgd-crnivrh.net
31 PGD Črnomelj http://www.pgd-crnomelj.si
32 PGD Črnuče http://www.pgd-crnuce.si
33 PGD Destrnik http://pgd-destrnik.si
34 PGD Divača http://www.pgd-divaca.si
35 PGD Dobovec http://www.pgddobovec.si
36 PGD Dobračeva http://www.pgd-dobraceva.si
37 PGD Dobriša vas - Petrovče http://www.tosca.si/pgd-dobrisa/stran/index.htm 
38 PGD Dobrna http://www.pgd-dobrna.si
39 PGD Dobrovo http://www.obcina-brda.si/sl/73
40 PGD Dol http://users.volja.net/pgddol
41 PGD Dol pri Ljubljani http://www.pgddollj.si
42 PGD Dole http://www.pgd-dole.si
43 PGD Dolenja Trebuša http://www.pgd.dolenja-trebusa.si
44 PGD Doljni Logatec http://www.pgd-dolnji-logatec.si
45 PGD Domžale - mesto http://pgddomzale-mesto.si
46 PGD Donačka Gora http://pgd-donacka-gora.si
47 PGD Dornberg http://www.pgd-dornberk.si
48 PGD Dragomer - Lukovica http://www.pgd-dl.si
49 PGD Drenov Grič - Lesno Brdo http://www.pgd-drenovg-lesnob.si
50 PGD Dvor pri Polhovem Gradcu http://www.pgd-dvor.si
51 PGD Dvorjane http://www.gasilcidvorjane.com
52 PGD Gaberke http://www.pgd-gaberke.com
53 PGD Gabrje http://pgd-gabrje.si
54 PGD Gatina http://www.pgd-gatina.com
55 PGD Gerečja vas http://www.hajdina.si/pgdgv/index.htm
56 PGD Gočova http://www.pgd-gocova.info
57 PGD Godovič http://www.pgd-godovic.si
58 PGD Golnik http://www.golnik.si/gasilci
59 PGD Gomilica http://gasilci.gomilice.si
60 PGD Gorenja vas http://users.volja.net/pgd-gv
61 PGD Gornja Radgona http://www.gzradgona.si/pgdradgona
62 PGD Gornji Grad http://www.gornji-grad.si/default.php?id=93
63 PGD Gotovlje http://www.pgd-gotovlje.si
64 PGD Grajena http://pgdgrajena.naspletu.com
65 PGD Groblja http://www.prebold.com/groblja.htm
66 PGD Grosuplje http://www.pgdgrosuplje.com
67 PGD Hlebce http://sites.google.com/site/pgdhlebce
68 PGD Hoče http://www.gasilci-hoce.si
69 PGD Homec http://pgd-homec.si
70 PGD Hotavlje http://www.pgdhotavlje.si
71 PGD Hrastnik - mesto http://www.pgdhrastnik-mesto.si
72 PGD Hruševje http://pgd-hrusevje.si
73 PGD Hrušica http://www.pgd-hrusica.si
74 PGD Idrija http://www.pgd-idrija.si
75 PGD Ihan http://users.volja.net/pgdihan
76 PGD Imeno http://www.pgdimeno.com
77 PGD Ivanje selo http://www.pgd-ivanjeselo.si
78 PGD Izlake http://www.pgd-izlake.si
79 PGD Izola http://www.pgd-izola.si
80 PGD Jarše - Rodica http://www.pgd-jarserodica.si
81 PGD Jesenice http://pgdj.gasilci-jesenice.com
82 PGD Kamnica http://www.pgd-kamnica.si
83 PGD Kamnik http://www.pgd-kamnik.si
84 PGD Kebelj http://www.kebelj.si/GD
85 PGD Kičar http://www.pgdkicar.org
86 PGD Kobarid http://www.gasilci-kobarid.si
87 PGD Komen http://www.pgdkomen.si
88 PGD Komenda http://www.pgd-komenda.si
89 PGD Koračice http://www.pgd-koracice.si
90 PGD Kotlje http://www.pgdkotlje.si
91 PGD Kozje http://www.pgdkozje.com
92 PGD Krasinec http://www.pgd_krasinec.gajba.net
93 PGD Krašči http://www.pgdkrasci.lrf-pomurje.si/aktualno
94 PGD Krašnja http://www.pgd-krasnja.si
95 PGD Kresnice http://users.volja.net/gdkresnice
96 PGD Kristan Vrh http://www.pgdkristanvrh.si
97 PGD Križ http://www.pgd-kriz.si
98 PGD Križevci http://www.pgdkrizevci.webs.com
99 PGD Krnci http://www.pgd-krnci.si
100 PGD Laporje http://www.pgdlaporje.org
101 PGD Laško http://www.pgd-lasko.si
102 PGD Lenart http://www.pgd-lenart.si
103 PGD Lesce http://www.pgd-lesce.si
104 PGD Lipa http://users.volja.net/pgdlipa
105 PGD Lipoglav http://sites.google.com/site/pgdlipoglav
106 PGD Litija http://www.pgd-litija.si
107 PGD Ljubljana - Barje http://www.pgd-barje.si
108 PGD Ljubljana - Brdo http://pgdbrdo.4mg.com
109 PGD Ljubljana - Trnovo http://www.gasilcitrnovo.si
110 PGD Ljubno na Gorenjskem http://www.pgd-ljubno.si
111 PGD Ljubno ob Savinji http://freeweb.siol.net/gdljubno/ljubno.htm
112 PGD Log http://www.pgd-log.si
113 PGD Loka pri Mengšu http://www.pgd-loka.si
114 PGD Loka pri Žusmu http://pgdloka.gz-sentjur.si
115 PGD Lokarje http://pgdlokarje.gz-sentjur.si
116 PGD Loke http://pgd-loke.si
117 PGD Lovrenc http://www.pgdlovrenc.si
118 PGD Ložnica pri Žalcu http://www.pgdloznica.cjb.net
119 PGD Lukovica http://www.gasilci-lukovica.si
120 PGD Malečnik http://www.malecnik.si/pgd
121 PGD Maribor - mesto http://www.pgdmbmesto.si
122 PGD Maribor - Pobrežje http://www.pgd-maribor-pobrezje.si
123 PGD Maribor - Studenci http://www.pgd-studenci.si
124 PGD Markovci http://pgd.markovci.net
125 PGD Martinjak http://www.pgd-martinjak.com
126 PGD Materija http://www.pgdmaterija.si
127 PGD Medno http://www.pgdmedno.si
128 PGD Mele http://www.gzradgona.si/pgdmele
129 PGD Metlika http://www.pgdmetlika.si
130 PGD Mirna Peč http://www.pgd-mirnapec.si
131 PGD Mislinja http://www.pgd-mislinja.info
132 PGD Mlinše http://users.volja.net/knezg
133 PGD Most na Soči http://www.pgdmostnasoci.net
134 PGD Moste http://www.pgd-moste.si
135 PGD Motovilci http://www.goricko.net/pgdmotovilci
136 PGD Mozirje http://www.pgd-mozirje.si
137 PGD Muta http://www.pgdmuta.org
138 PGD Naklo http://pgdnaklo.googlepages.com
139 PGD Nazarje http://www.pgdnazarje.si
140 PGD Nevlje http://www.kks-kamnik.si/gdnevlje
141 PGD Notranje Gorice - Plešivica http://www.pgd-ngp.tk
142 PGD Nova Cerkev http://www.pgdnovacerkev.si
143 PGD Nova Gorica http://www.pgd-ng.si
144 PGD Nova vas pri Markovcih https://sites.google.com/site/pgdnovavas
145 PGD Olševek http://pgd.olsevek.si
146 PGD Padež http://www.pgd-padez.si
147 PGD Paška vas http://www.pgd-paskavas.si
148 PGD Pekre http://www.pgdpekre.si
149 PGD Pesje http://www.pgd-pesje.si
150 PGD Pesnica http://www.gasilci-pesnica.com
151 PGD Piran http://www.gasilci-piran.si
152 PGD Pivka http://www.pgd-pivka.com
153 PGD Plužnje http://www.pluznje.si
154 PGD Podgrad http://www.podgrad.si/gasilci
155 PGD Podhom http://www.pgd-podhom.s5.net
156 PGD Podnart http://www.podnart.si/aktualno.php?kaz=1032&zap=2&nac=novica
157 PGD Polenšak http://pgd.polensak.com
158 PGD Poljane http://www.pgdpoljane.gzveza-skofjaloka.si
159 PGD Ponikva http://pgdponikva.gz-sentjur.si
160 PGD Ponikve http://www.pgd-ponikve.si
161 PGD Ponova vas http://www.pgd-ponovavas.si
162 PGD Postojna http://www.pgd-postojna.si
163 PGD Pragersko http://www.pgd-pragersko.si
164 PGD Prebold http://www.pgdprebold.si
165 PGD Prečna http://www.pgdprecna.com
166 PGD Preddvor http://preddvor.gz-kokra.org
167 PGD Predoslje http://www.pgd-predoslje.si
168 PGD Prevalje http://pgd-prevalje.webs.com
169 PGD Prežganje http://www.pgdprezganje.si
170 PGD Primskovo http://pgd.primskovo.eu
171 PGD Prožinska vas http://pgdprozin.store.si
172 PGD Ptuj http://www.pgd-ptuj.si
173 PGD Ptujska Gora http://pgd-ptujskagora.stajerska.com
174 PGD Rače http://www.gas-dru-race.si
175 PGD Račeva http://www.pgd-raceva.si
176 PGD Radlje ob Dravi http://www.pgdradlje.si
177 PGD Radmirje http://www.pgdradmirje.si
178 PGD Radovljica http://www.gasilci-radovljica.si
179 PGD Radvanje http://www.pgdradvanje.org
180 PGD Raka http://www.raka.si/drustva/pgdraka.php
181 PGD Rakek http://www.pgd-rakek.si
182 PGD Ravne http://ravne.tripod.com
183 PGD Razvanje http://www.pgd-razvanje.si
184 PGD Repnje -  Dobruša http://pgd.repnje.si
185 PGD Rimske Toplice http://www.pgd-rimsketoplice.si
186 PGD Savci http://www.pgd-savci.nevladna.org
187 PGD Sečovlje http://www.pgd-secovlje.si
188 PGD Selca http://www.pgd-selca.si
189 PGD Selnica ob Dravi http://www.pgdselnica.com
190 PGD Slemen http://www.pgd-slemen.si
191 PGD Slivnica pri Celju http://pgdslivnica.gz-sentjur.si
192 PGD Slovenska Bistrica http://www.pgd-slovbistrica.si
193 PGD Slovenske Konjice http://www.pgdkonjice.net
194 PGD Sodražica http://www.pgd-sodrazica.org
195 PGD Sostro http://www.pgd-sostro.si
196 PGD Sovodenj http://www.pgd-sovodenj.si
197 PGD Spodnja in Zgornja Gorica http://www.pgd-gorica.si
198 PGD Spuhlja http://www.pgdspuhlja.si
199 PGD Središče ob Dravi http://users.volja.net/gasilski
200 PGD Sroperce http://www.pgdstoperce.org
201 PGD Stara Loka http://www.gasilci-staraloka.com
202 PGD Stara Vrhnika http://www.pgd-stv.si
203 PGD Steklarna Rogaška Slatina http://www.pgd-steklarna-rogaska.si
204 PGD Stična http://www.pgdsticna.si
205 PGD Stoperce http://www.pgdstoperce.org
206 PGD Studenec http://www.pgd-studenec.si
207 PGD Sveti Gregor http://supersi.net/drustvo/pgd
208 PGD Sveti Jurij http://www.obcinajurij.si/sl/Prostovoljno_gasilsko_drustvo_Sv._Jurij_1
209 PGD Sveti Lovrenc http://www.svetilovrenc.si
210 PGD Šempeter pri Gorici http://www.pgd-sempeter.si
211 PGD Šenčur http://pgd-sencur.si
212 PGD Šentlambert http://www.sentlambert.si/pgdsentlambert
213 PGD Šikole http://pgd.sikole.si
214 PGD Škofja vas http://www.pgd-skofja-vas.si
215 PGD Škofljica http://www.pgd-skofljica.si
216 PGD Šmarca http://www.pgd-smarca.si
217 PGD Šmarje - Sap http://www.pgd-smarjesap.si
218 PGD Šmihel http://www.pgdsmihel.si
219 PGD Štore http://pgd.store.si
220 PGD Tacen http://www.pgd-tacen.si
221 PGD Tepanje http://www.pgd-tepanje.si
222 PGD Tirna http://pgdtirna.si
223 PGD Topole http://www.pgd-topole.si
224 PGD Trata http://www.pgd-trata.com
225 PGD Trebija http://pgdtrebija.org
226 PGD Trebnje http://www.pgd-trebnje.si
227 PGD Trnovlje http://freeweb.siol.net/pgdtrnov
228 PGD Tržič http://www.pgd-trzic.si
229 PGD vas - Fara http://www.pgdvasfara.si
230 PGD Velika Dolina http://www.pgd-veldolina.si
231 PGD Velika Polana http://www.velika-polana.si/drustva/pgd_vp.html
232 PGD Velike Lašče http://www.pgd-velikelasce.si
233 PGD Veliki Obrež http://users.volja.net/obrez
234 PGD Veliko Ubeljsko http://www.ubeljsko.si/gasilci
235 PGD Vič http://www.pgd-vic.com
236 PGD Vinica http://www2.arnes.si/~uljfkkt8/pgdvinica
237 PGD Vinska Gora http://gasilci-vinskagora.si
238 PGD Virmaše - Sveti Duh http://www.virmase.si
239 PGD Visoko - Milje http://www.pgd-visoko-milje.si
240 PGD Vitanje http://pgdvitanje.blogspot.si
241 PGD Vižmarje - Brod http://www.pgd-vizmarje-brod.si
242 PGD Vnanje Gorice http://www.pgd-vngorice.si
243 PGD Voglje http://www.voglje.si
244 PGD Vojnik http://www.pgd-vojnik.si
245 PGD Vojsko http://www.pgdvojsko.si
246 PGD Vrbje http://users.volja.net/pgd-vrbje
247 PGD Vuzenica http://www.pgd-vuzenica.si
248 PGD Zadobrova http://www.pgd-zadobrova.si
249 PGD Zagorje - mesto http://www.pgdzagorje-mesto.si
250 PGD Zagrad - Pečovnik http://www.pgd-zp.si
251 PGD Zaklanec http://www.pgd-zaklanec.com
252 PGD Zalog - Spodnji Kašelj http://pgdzalog.naspletu.com
253 PGD Zavrh http://www.pgd-zavrh.com
254 PGD Zdenska vas http://www.pgd-zdenskavas.si
255 PGD Zgornja Bistrica http://www.pgd-zgornjabistrica.si
256 PGD Zgornja Šiška http://www.pgdzgsiska.si
257 PGD Zreče http://www.pgdzrece.org
258 PGD Žalec http://www.pgd-zalec.si
259 PGD Železniki http://www.pgd-zelezniki.si
260 PGD Žetale http://www.pgd-zetale.eu.tt
261 PGD Žiri http://www.pgd-ziri.si
262 PGD Žužemberk http://www.pgd-zbk.si
     
     
  Seznam povezav pripravil: Gregor Kern; PGD Zaklanec
  Spremembe lahko sporočite na: gregor.kern@pgd-zaklanec.com