gasilci.org
 
Na začetek Gorenje Nevarne snovi Teh. reševanje Gašenje Ostalo Ljubljanski gasilec
Slike gasilskih domov Forum Galerija Vprašanja O spletišču

 

Knjiga gostov
Guestbook

 

Dokumenti, ki so potrebni pri prevozu nevarnih snovi

- listina o prevozu nevarnih snovi

- navodilo o posebnih varnostnih ukrepih

- potrdilo o brezhibnosti vozila za prevoz nevarnih snovi

- potrdilo o šolanju za prevoz nevarnih snovi

- posebna dovoljenja za prevoz nevarnih snovi

 

LISTINA O PREVOZU NEVARNIH SNOVI

- podatki o vrsti nevarne snovi (kemično, tehnično in trgovsko)

- oznaka ADR, razred, zaporedna št., oznaka nevarnosti

- podatki o količini (bruto in neto masa, št. Kosov, volumen…)

- podatki pošiljatelja

- podatki prejemnika

- navedba pošiljatelja o izročitvi navodila o varnostnih ukrepih

- podpis in pečat pošiljatelja in prejemnika

 

NAVODILO O POSEBNIH VARNOSTNIH UKREPIH

- vrsta nevarnosti, ki pri prevozu obstajajo in ukrepi za zmanjšanje nevarnosti na minimum

- kako ukrepati in pomagati , če pridejo v stik s snovjo ljudje; kako ukrepati v primeru požara, posebej navedena sredstva in oprema ki se ne sme uporabljati; kako ukrepati če pride do poškodbe embalaže, iztekanj ali izhajanja

- navesti oznako nevarne snovi, razred in številko, št. Za oznako nevarnosti in UN številko, če je določena

NAVODILO OBIČAJNO NAPIŠE PROIZVAJALEC, VČASIH PA POŠILJATELJ

 

POTRDILO O BREZHIBNOSTI VOZILA ZA PREVOZ NEVARNIH SNOVI

- vozilo mora pridobiti potrdilo za prevoz določene snovi (obrazec B3 po ADR)

- navedene so nevarne snovi, ki jih je dovoljeno prevažati s tem vozilom

- veljavnost je 1 leto

- pogoj je tudi tehnični pregled vozila

 

POTRDILO O ŠOLANJU ZA PREVOZ NEVARNIH SNOVI

- opraviti je treba osnovno usposabljanje

- seznaniti se z nevarnostmi pri prevozu in pri nakladanju ter razkladanju

- z splošnimi predpisi

- varstvom okolja

- označevanjem

- z opremo

- z voznimi lastnostmi vozil

- s postopki v primeru nesreč

POTRDILO JE POTREBNO OBNOVITI NA VSAKIH 5 LET

 

POSEBNA DOVOLJENJA ZA PREVOZ NEVARNIH SNOVI

- potrebna so za prevoz nevarnih snovi razredov 1 , 6.1 in 7

Vsebovati mora navodila o:

- vedenju v času vožnje

- časi vožnje

- zahtevano spremstvo

- določiti pot

 

© Gasilci.org. Vse pravice pridržane. E-pošta: milan.d@email.si - priprava strani: Peter Lužnik http://www.gasilci.net