Reševanje slovenske vojske

Datum 23.7.2004 7:48:51 | Kategorija: Slovenija

Ljubljana | 22.7.2004 | STA

Vlada je sprejela vrsto sklepov glede sodelovanja Slovenske vojske v mednarodnih operacijah v Afganistanu, na Kosovu in BiH.

Slovenska vojska na kriznih območjih

35 pripadnikov SV bo odšlo na Kosovo

SV bo v mednarodno operacijo v Afganistanu ISAF napotila dodatnega častnika za povezavo, dva pripadnika SV iz veterinarske službe in še tri druge pripadnike SV.
Ob tem je obrambnemu ministrstvu predlagala, naj ponudi ISAF sodelovanje gasilske desetine na letališču v Kabulu .

Glede mednarodnih sil na Kosovu (KFOR) je vlada sklenila, da bo predvidoma oktobra v pokrajino odšlo do 35 dodatnih pripadnikov SV, od tega na poveljstvo sil trije pripadniki SV.
Še preden bo Evropska unija prevzela vodenje stabilizacijskih sil v BiH (SFOR) bo SV okrepila sodelovanje v teh silah, saj bo na poveljstvo predvidoma oktobra napotila še štiri svoje pripadnike. Po prevzemu vodenja operacije s strani EU pa se bodo pripadniki skladno z rezultati konferenc za nabor sil prerazporedili na bodoče poveljstvo Euroforja in poveljstvo zveze NATO v Sarajevu. Pripadniki Slovenske vojske na poveljstvu sil SFOR bodo rotirali na dolžnostih vsakih šest mesecev. Vlada je tudi potrdila, da bo v bodoči operaciji Altea v BiH, ki jo bo vodila EU, Slovenska vojska sodelovala z motorizirano četo (do 117 pripadnikov), zdravstveno enoto (do 13 pripadnikov), vodoma vojaške policije (do 54 pripadnikov), nacionalnim podpornim elementom (do 16 pripadnikov), nacionalno-obveščevalno celico (do 22 pripadnikov) in z do devetimi pripadniki SV (s častniki in podčastniki) na štabnih dolžnostih na poveljstvih Euroforja in zveze NATO v BiH.

Vlada bo na prošnjo Združenega poveljstva sil zveze NATO v Atene napotila enega obveščevalnega častnika, analitika za potrebe zavarovanja avgustovskih olimpijskih iger.


Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=91