Dostop do šole otežen za intervencijska vozila

Datum 29.4.2005 8:02:56 | Kategorija: Slovenija

Kako naj se učenci čim hitreje rešijo iz šole, v kateri je izbruhnil požar? Vajo čimprejšnje evakuacije so tokrat izvedli na OŠ Trbovlje. Ogenj naj bi se razplamtel v šolski knjižnici. Knjižničarka je objavila preplah, učitelji in učenci pa so se morali umakniti na bližnje gimnazijsko igrišče. Šolarji so zgornje nadstropje stavbe izpraznili v šestih minutah oziroma dvajset minut po objavi preplaha. Namišljena akcija je potrdila, da so zaposleni v šoli in učenci dobro seznanjeni z evakuacijskimi potmi.


Foto: Mateja Grošelj
Tudi vedli so se organizirano. Razčlenitev dogajanja pa je pokazala, da umeščenost šolske stavbe v okoliški prostor ni domišljena glede na njeno dostopnost. Gasilskim intervencijskim vozilom namreč dostop do šole ni povsem omogočen. Tudi umik iz zgradbe na dogovorjeno mesto je problematičen - poteka prek regionalne ceste, kar zaradi prometa ni najbolj varno. Akcijo reševanja so si ogledali požarni inšpektor, predstavniki občine, uprave za zaščito in reševanje, operativnega centra za obveščanje, pooblaščenega podjetja za varnost pri delu ter policisti. Ti so, tako kot bi bil dogodek resničen, tudi poskrbeli za čim bolj varen prehod čez cesto. O vseh svojih ugotovitvah bodo izvajalci akcije obvestili ustanovitelja, torej občino.


Mateja Grošelj
vir:večer
Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=810