Grožnja pred poplavami

Datum 7.4.2005 8:40:04 | Kategorija: Slovenija

NOVA GORICA Po stečaju VGP Soča ni več skrbnika za urejanje voda

Ta teden se je med brezposelnimi znašlo 78 delavcev VGP Soča v stečaju. Med njimi je tudi hidrotehnik Zlatko Gabrijelčič, ki opozarja na možne poplave na Goriškem, pasti in druge nevarnosti zaradi neizvajanja javne vodnogospodarske dejavnosti. Stečajna upraviteljica Ksenija Toplikar Zorn glede tega ni zaskrbljena. Trdi, da so vodne naprave nadzorovane, med njimi tudi jez Vogršček.


Zlatko Gabrijelčič je bil svetovalec za vodno gospodarstvo do ponedeljka popoldne, ko je stečajni upraviteljici Kseniji Toplikar Zorn izročil dokumente o nadzoru zadrževalnika Vogršček in drugih vodnogospodarskih naprav, nad katerimi je do stečaja bdela javna služba VGP Soča. "Javne vodne službe na Primorskem, ki je doslej delovala pri VGP Soča, po stečaju ni več. Deset usposobljenih strokovnjakov za to dejavnost je odslej na seznamu brezposelnih. Če bi v bližnji prihodnosti močno deževalo, bi lahko popustil zadrževalnik Pikolud, narasle vode bi poplavile Novo Gorico in resno ogrožale italijansko Gorico," opozarja Gabrijelčič.

Tudi umetni jez Vogršček je ostal brez vzdrževalca. Kmete skrbi, kdo bo skrbel za vzdrževanje pregrade in akumulacije na zadrževalniku. V Kmetijstvu Vipava ne skrivajo želje, da bi to vlogo prevzeli kar zaposleni v tem podjetju. Stečajna upraviteljica zatrjuje, da so vse naprave nadzorovane, zadrževalnik Pikolud v Novi Gorici je elektronsko povezan s Soškimi elektrarnami.

Država je predlani zdaj že nekdanji družbi VGP Soča za izvajanje javnih vodnogospodarskih del podelila koncesiji za povodje Soče in jadranskih rek z morjem. Iz ministrstva za okolje in prostor so nam včeraj sporočili, "da je zaradi odstopa od koncesijskih pogodb, ki ga je 16. marca podala stečajna upraviteljica, nastal položaj, ko izvajanje javnih služb za urejanje voda na omenjenih območjih ni zagotovljeno." Tudi na ministrstvu so zaskrbljeni glede varnosti vodnih naprav in menijo, da je neizvajanje nujnih delovnih opravil povsem nesprejemljivo. Mateja Simčič , vodja službe za odnose z javnostmi na okoljskem ministrstvu, je pojasnila, da skupaj z Agencijo za okolje že iščejo rešitve. Tako so se včeraj dogovorili, da se bo Agencija za okolje z dvema od koncesionarjev za izvajanje javne vodnogospodarske dejavnosti v roku enega tedna dogovorila za prevzem nalog na Primorskem.

Glede na to, da gre za celovit sistem urejanja voda, bo okoljsko ministrstvo težavo dolgoročno rešilo z javnim razpisom, prek katerega bo vlada določila izvajalca vodnogospodarske javne službe na območjih povodja Soče in jadranskih rek z morjem.

BOGDAN BOŽIČ

vir:Primorske Novice

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=770