Arso izdal opozorilo: tukaj grozijo poplave

Datum 28.4.2017 14:54:44 | Kategorija: Slovenija

Opozorilo velja tudi za noč na soboto.Opozorilo velja tudi za noč na soboto.


LJUBLJANA – Čeprav se ponekod po Sloveniji že kaže sonce,
nevarnosti poplav še ni konec. Iz Agencije RS za okolje (Arso) so izdali
opozorilo.

»Reka Savinja se je v zgornjem toku pričela umirjati.
Na širšem celjskem območju in v spodnjem toku se razliva na
izpostavljenih mestih ob strugi, prav tako se ponekod razlivajo njeni
pritoki. Popoldne in zvečer bo Savinja še naraščala in poplavljala v
srednjem in spodnjem toku,« so sporočili iz omenjene agencije. Sava
Bohinjka, njeni pritoki ter Bohinjsko jezero so pričeli upadati vendar
ponekod še poplavljajo. Visoka Sava bo popoldan in v noči na soboto
odtekala preko osrednje Slovenije, Zasavja in Posavja, kjer bo na
izpostavljenih mestih poplavljala.


Popolne zapore cest, plazovi in vdori vode (vir: Promet.si)

– Na glavni cesti Arja vas - Velenje pri Veliki Pirešici pri kamnolomu, obvoz za vsa vozila je možen čez Dobrno.
– Regionalna cesta Bohinjska Bistrica - Bled, v Bohinjski Bistrici pri bencinskem servisu, zaradi vdora vode.
– Regionalna cesta Luče - Solčava, med Raduho in Robanovim Kotom, zaradi plazu.
– Regionalna cesta Črnivec - Gornji Grad pri Podlomu.
– Regionalna cesta Rimske Toplica - Jurklošter v podvozu pri Globokem.
– regionalna cesta Laško - Lahomno.
– Lokalne
ceste Grajska vas - Kaplja vas, Sava - Mošenik, Jevnica - Senožeti,
Laze - Jevnica, v Celju Zagrad - Pečovnik ter Hrastnik - Radeče pri
Zidanem Mostu.

Tudi Drava se bo popoldan in ponoči razlivala v svojem spodnjem toku, predvidoma med jezom Markovci in državno mejo.

»Reki
Vipava in Ljubljanica se razlivata na območjih vsakoletnih poplav.
Pretok Vipave v spodnjem toku je že ustaljen, Ljubljanica pa še postopno
narašča. Ostale manjše reke v porečjih Kamniške Bistrice in na
Koroškem, ki se trenutno razlivajo, bodo popoldan pričele upadati,« so
sporočili iz Arsa.

Foto: Arso

http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ni-se-konec-arso-izdal-opozorilo-tukaj-grozijo-poplave

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=7684