Lastniki kurilnih naprav morajo senzorje ogljikovega monoksida namestiti do konca leta

Datum 30.6.2016 11:10:12 | Kategorija: Evropa

V prostore s kurilno napravo brez zunanjega zračenja je treba namestiti senzorje ogljikovega monoksida. Rok se izteče konec decembra.S 1. januarjem 2017 morajo biti
prostori s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru,
opremljeni s senzorji ogljikovega monoksida (CO). Do takrat je namreč
bilo predvideno prehodno obdobje za uveljavitev določb Pravilnika o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, ki je stopil v veljavo konec leta 2013.

Kaj to v praksi pomeni? Kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru,
je naprava, ki ima dovod zraka neposredno iz prostora, v katerem je
nameščena. Mednje se uvrščajo kurilne naprave na plin, pa tudi na trda
goriva. Posebne omejitve veljajo za vgraditev tovrstnih naprav v bivalne
prostore, saj se vanje praviloma vgrajuje naprave, ki so neodvisne od
zraka v prostoru.

V primeru kurjenja na trda goriva, se v bivalni prostor lahko vgradi
tudi kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru, če je poleg
izpolnjevanja zahtev neoporečne vgradnje kurilne naprave nameščena tudi
naprava za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih. CO senzor
mora izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 50291-1.

Pravilnik prav tako določa, da se v zaprte prostore ne sme vgraditi
grelnikov za ogrevanje stavb, ki nimajo urejenega odvoda dimnih plinov
neposredno skozi dimovodne naprave v okolico.

Cilj, ki mu sledi pravilnik, je znižanje zastrupitev z dimnimi plini
in manjše število požarov v objektih s kurilnimi napravami. V zadnjih
letih med vsako kurilno sezono pride do več primerov zastrupitev z
ogljikovim monoksidom, ki se lahko končajo tragično.

http://www.zurnal24.si/lastniki-kurilnih-naprav-morajo-senzorje-ogljikovega-monoksida-namestiti-do-konca-leta-clanek-273511


Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=7620