RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OPREME ZA LETO 2016

Datum 7.3.2016 8:43:30 | Kategorija: Slovenija

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2016 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 18/2016 dne 4.3.2016 - razglasni del.


Objavljamo priloge k razpisu za leto 2016:

- priloga 1: Seznam tipizirane opreme
- priloga 2: Življenjska doba
- priloga 3: Vrstni red nabave vozil
- priloga 4: Koeficienti razvitosti občin za leto 2016 in 2017

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne
in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva
ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5.
2015 do 30. 4. 2016.

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in
zaključiti v programu Vulkan ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami
poslati izključno s priporočeno pošto na: »Ministrstvo za obrambo,
Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«.

Rok za prijavo na razpis prične teči z dnem objave v uradnem listu,
prijavo pa je mogoče oddati do vključno 6. 5. 2016. Vloga bo pravočasno
oddana, če bo najkasneje na zadnji dan predpisanega roka zaključena v
Vulkanu in oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Več v razpisu...


POMEMBNO:

V kolikor boste do konca obdobja nabave (30.4.2016) še izvajali nabave
opreme, vloge v Vulkanu še ne zaključite, ker jo je možno poslati po
Vulkanu samo enkrat. Vlogo PGD mora obvezno potrditi tudi GZ, sicer tudi
tiskanje ni možno.

Pred kreiranjem vloge na razpis (oprema/sofinanciranje) morate vnesti
opremo (oprema/urejanje/nov) pod pravimi šiframi (šifre preverite na
obrazcih 4a, 4b, 4c na znaku: ?)

Po vnosu opreme in pred kreiranjem vloge tudi preverite v obrazcih 4a,
4b oz. 4c, če je oprema pravilno vnesena in prikazana z vsemi
zahtevanimi podatki (v obrazcih ne sme biti zvezdic, ki javljajo
pomanjkljivost in omogočeno mora biti tiskanje obrazcev). Ti obrazci so
tudi eni izmed obveznih prilog k vlogi.

Preden se vloga zaključi je obvezno prenoviti (ažurirati) podatke v
Vulkanu (predvsem ID za DDV, TRR račun in zastopnika-predsednika).

http://www.gasilec.net/razpis-za-sofinanciranje-opreme-za-leto-2016Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=7597