Obsotelje, Kozjansko: Rekordno leto za prostovoljne gasilce

Datum 6.1.2016 12:00:55 | Kategorija: Slovenija

199 različnih dogodkov je bilo lani na območju šestih občin Obsotelja in Kozjanskega, zaradi katerih so operativne gasilce vpoklicali kar 296-krat.


Število nesreč in posredovanj v zadnjih letih stalno narašča. V letu
2012 je bilo 112 intervencij, v letu 2013 jih je bilo 131, predlani 161,
lani že 199. Lani so gasilce največkrat na pomoč poklicali zaradi
požarov in eksplozij, kar 71-krat; za primerjavo v letu 2014 je bilo
požarov 31. Tehnično in drugo pomoč so operativni gasilci nudili
39-krat, kar je približno enako kot leto prej. Število posredovanj
zaradi naravnih nesreč se je v primerjavi z letom 2014 nekoliko
zmanjšalo; lani jih je bilo 38, leto prej 51. V prometnih nesrečah so
posredovali 20-krat, kar je več kot leta 2014.

“V letu 2015 je bilo največ nesreč iz skupine požari in eksplozije,
in sicer te nesreče predstavljajo 35,7 odstotka vseh nesreč, sledijo
tehnične nesreče in naravne nesreče. Katastrofalnih nesreč ni bilo, zato
ocenjujem, da je bilo minulo leto povprečno glede na število nesreč.
Dodana je bila nova skupina intervencij, to so tako imenovane migracije.
Teh dogodkov je bilo lani 17. Sem spada pomoč pri postavitvi žične
ograje ob slovensko-hrvaški meji. Gasilci smo čistili teren za
postavitev ograje,”
je pojasnil Bogdan Krumpak, poveljnik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah.
Pregled posredovanj po mesecih kaže, da je bilo največ nesreč v
novembru, 24, 21 maja, po 20 junija in julija. Najmanj nesreč je bilo
februarja, le pet. Zaradi nesreč so največkrat na pomoč poklicali
operativno enoto Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Steklarna
Rogaška Slatina, 62-krat, kar je toliko kot leta 2014. PGD Rogatec je
lani opravil 27 posredovanj, leto prej le deset, PGD Šmarje pri Jelšah
je opravilo 24 intervencij, PGD Pristava pri Mestinju 22. Na vsaj eno
intervencijo so bila lani poklicana prav vsa gasilska društva na območju
Obsotelja in Kozjanskega.

http://www.novice.si/obsotelje-kozjansko-rekordno-leto-za-prostovoljne-gasilce/#!
Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=7577