Šmarski gasilci z novo opremo, počastili gasilskega tovariša Marijana Pušnika

Datum 4.1.2016 16:57:14 | Kategorija: Mimogrede

Zadnji teden minulega leta so se na prijetnem dogodku dobili poveljniki gasilskih društev v občini Šmarje pri Jelšah ter predsednik požarnega sklada, v goste pa povabili še poveljnika Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Bogdana Krumpaka, župana Stanislava Šketa ter bivšega občinskega gasilskega poveljnika Marijana Pušnika.
Zadnji
teden minulega leta so se na prijetnem dogodku dobili poveljniki
gasilskih društev v občini Šmarje pri Jelšah ter predsednik požarnega
sklada, v goste pa povabili še poveljnika Gasilske zveze Šmarje pri
Jelšah Bogdana Krumpaka, župana Stanislava Šketa ter bivšega občinskega gasilskega poveljnika Marijana Pušnika.

Pod vodstvom novega občinskega gasilskega poveljnika Eriha Straška so se najprej poklonili dolgoletnemu gasilskemu tovarišu Marijanu
Pušniku, ki je zaradi bolezni poveljniško mesto prepustil svojemu
mlajšemu nasledniku. Za dolgoletno služenje ljudem in skupnim gasilskim
vrednotam so se mu oddolžili z imenovanjem za častnega občinskega
gasilskega poveljnika.

Pušnik se je zbranim najlepše zahvalil za izkazano čast in obudil
spomine na gasilske začetke v občinskem poveljstvu pred dvajsetimi leti
ter v tem času opravljeno delo.

Pušniku je ob priznanju čestital tudi župan Stanislav Šket ter se obenem gasilcem v imenu občinske uprave zahvalil za njihovo
požrtvovalno delo ter dodal, da se zavedajo pomena njihovega dela, kar
so dokazali tudi s spremembo proračunskih načrtov na predlog gasilskega
poveljstva.

RAZDELITEV OPREME IZ SREDSTEV POŽARNEGA SKLADA

Nato je besedo prevzel drugi starosta šmarskega in slovenskega
gasilstva, predsednik občinskega odbora za upravljanje s sredstvi
požarnega sklada Alojz Tirgušek. Povedal je, da se je v
letošnjem letu v požarnem skladu nabralo 16. tisoč evrov sredstev,
namenskih za nakup gasilske opreme. Sedem PGD v občini bo od tega, glede
na kategorijo društva, prejelo za 2.200 ali 2.400 evrov opreme.

Pri nakupu opreme so se društva v glavnem odločala za osebno opremo
(gasilske obleke, čelade in obutev), pa tudi drugo predvsem manjšo
tehnično opremo, ki se potrebuje tako pri gašenju, kot pri operativnih
nalogah ob naravnih in drugih nesrečah.

http://kozjansko.info/2016/01/smarski-gasilci-z-novo-opremo-pocastili-gasilskega-tovarisa-marijana-pusnika/

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=7576