Označevanje vodij intervencije / telovniki za označevanje

Datum 26.10.2015 13:11:32 | Kategorija: Slovenija


Ta standard se nanaša na funkcijsko označevanje gasilskih vodij na intervencijah.

Tipizacija barvnega označevanja se sklicuje na uveljavljene smernice IPS-ja (Intervencijsko poveljniškega sistema) in Operativne taktične postopke (OTP).

Sistem označevanja strukture poveljevanja na intervenciji je pomemben sestavni del

»sistema vodenja intervencije«. Označevanje je v prvi vrsti namenjeno
ustreznemu prepoznavanju sodelujočih tako v vertikalni (nadrejeni –
podrejeni) kot tudi horizontalni liniji (sodelujoči istega ranga) ter
prepoznavanju udeležencev drugih služb in organizacij, ki se istočasno
pojavljajo na istem mestu.

Vsak sistem označevanja mora biti enoten tako z organizacijskega kot
tehničnega vidika, ne glede na to, da določene službe tvorijo tako
pripadniki, ki svoje delo opravljajo poklicno ali pa prostovoljno, če
želimo, da s tem dosežemo določen namen.

 


Standard je potrjen s strani poveljstva Gasilske zveze Slovenije.

Tipizacija telovnikov / tehnične smernice

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/MarkoM/TELOVNIK%20ZA%20INTERVENCIJE%20-%20TEHNICNA%20SPECIFIKACIJA-net.pdf

Tipizacija telovnikov / shematska priloga uporabe telovnikov

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/MarkoM/FUKCIJSKO%20OZNACEVANJE%20NA%20GASILSKIH%20INTERVENCIJAH_priloga%20net.pdf

http://www.gasilec.net/oznacevanje-vodij-intervencije-/-telovniki-za-oznacevanje/2

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=7554