eCall: sistem za samodejni klic v sili v prometnih nesrečah bo v avtomobilih obvezen od leta 2015

Datum 14.6.2013 15:16:56 | Kategorija: Evropa

Da bi pripomogla k zmanjšanju posledic hujših prometnih nesreč po celotni Evropski uniji, je Evropska komisija danes sprejela dva predloga, ki bosta zagotovila, da bodo do oktobra 2015 avtomobili v primeru hujšega trka samodejno poklicali ustrezno službo za ukrepanje. Če se zgodi huda nesreča, sistem eCall samodejno pokliče številko 112, enotno evropsko številko za klic v sili. Službam za ukrepanje sporoči lokacijo vozila, tudi če je voznik nezavesten ali ni sposoben poklicati sam. Po ocenah bi se tako lahko rešilo do 2 500 življenj na leto (MEMO/13/547).
Ta zakonodajni osnutek bo zagotovil, da bodo od oktobra 2015 vsi novi modeli osebnih vozil in lahkih gospodarskih vozil opremljeni s sistemom za klic v sili eCall in da bo vzpostavljena potrebna infrastruktura za sprejem in obravnavo klicev v centrih za obveščanje, kar bo poskrbelo za skladnost, medobratovalnost in neprekinjeno dostopnost te vseevropske storitve.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Današnja predloga predstavljata mejnik na poti k varnejšim cestam v EU. V preteklem letu je na cestah EU umrlo 28 000 oseb, 1,5 milijona pa je bilo poškodovanih. V nesrečah pri pomoči žrtvam šteje vsaka minuta. Tehnologija eCall ima velik potencial za reševanje življenj v celotni EU, saj občutno skrajša čas, ki ga za intervencijo potrebujejo službe za ukrepanje.“

Antonio Tajani, podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za industrijo in podjetništvo, je povedal: „Vzpostavitev medobratovalne vseevropske storitve eCall predstavlja pomemben napredek pri izboljšanju varnosti na cestah. Državljani EU lahko zaupajo temu sistemu, ki prihrani čas in pomaga preprečiti izgubo življenj ter poškodbe na naših cestah. Predstavlja tudi pomemben korak pri oblikovanju pametnejših vozil in izboljšanju naše konkurenčnosti.“

Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je dejala: „Vseevropska storitev eCall je velik korak pri izboljševanju prometne varnosti. Kadar potrebujemo pomoč, je mnogo bolje, da smo povezani, kot da smo sami. To je dodana vrednost informacijskih in komunikacijskih tehnologij.“

Koristi sistema eCall

Podatki, ki jih sprejme sistem eCall, bodo službam za ukrepanje omogočali hitrejšo pomoč voznikom in potnikom, to pa pomeni reševanje življenj in hitro oskrbo poškodovancev. Po ocenah bi ta sistem izboljšal čas za ukrepanje v sili za 40 % v urbanih okoljih in za 50 % na podeželju, s čimer bi rešili do 2 500 življenj na leto.

Sistem eCall bo izboljšal prometno varnost, hkrati pa bo znatno zmanjšal zastoje zaradi nesreč in preprečil naknadne nesreče, ki jih povzročajo nezavarovana prizorišča nesreč. Koristi bo imela tudi industrija oziroma mnoga podjetja, ki dobavljajo tehnologijo in sestavne dele ter opravljajo storitve, potrebne za različne elemente tega sistema, vključno z avtomobilskimi sistemi, brezžičnim prenosom podatkov in sistemi v centrih za obveščanje. Pričakuje se tudi, da bi se avtomobilska oprema, ki bo vgrajena zaradi sistema eCall, lahko uporabljala za dodatne storitve (npr. sledenje ukradenim vozilom).

Kako deluje sistem eCall

Klic eCall se sproži samodejno, takoj ko senzorji v vozilu zaznajo hudo trčenje. Nato pokliče evropsko številko za klic v sili 112, vzpostavi telefonsko povezavo z ustreznim centrom za pomoč ter reševalnim službam posreduje podatke o nesreči, med drugim o času nesreče, točni lokaciji udeleženega vozila in smeri potovanja (kar je zelo pomembno na avtocestah in v predorih). Klic eCall lahko na primer priča hude nesreče s pritiskom na gumb v vozilu sproži tudi ročno.

Zakonodajni predlogi za vzpostavitev obveznega sistema eCall

Komisija predlaga dva zakonodajna akta, s katerima bo pripomogla k oblikovanju in uvajanju sistema:

    uredbo o zahtevah za homologacijo zaradi vzpostavitve sistema eCall (in spremembi povezane Direktive 2007/46/ES), kar bo omogočilo vgradnjo opreme eCall v vozila, in

    sklep o vzpostavitvi medobratovalne vseevropske storitve eCall, kar bo zagotovilo ustrezno javno infrastrukturo.

Ta predloga dokončujeta tristopenjski zakonodajni postopek Komisije, katerega cilj je obvezna uvedba sistema eCall v celotni EU (glej IP/11/1010 in Delegirana uredba št. 305/2013). Komisija je v preteklosti že pozvala k prostovoljni uvedbi sistema eCall po Evropi do leta 2009 (IP/09/1245), vendar je ta potekala zelo počasi.

Naslednji koraki

Ko bosta Svet in Parlament sprejela današnja predloga, se bo Komisija osredotočila na uvedbo popolnoma uporabne storitve eCall po vsej EU (tudi na Islandiji, Norveškem in v Švici) do leta 2015.


Predlog uredbe o zahtevah za homologacijo zaradi vzpostavitve sistema eCall

Predlog sklepa o vzpostavitvi medobratovalne vseevropske storitve eCall

Več informacij o sistemu eCallvir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-534_sl.htmNovica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=7117