Odvetnik gasi požare

Datum 18.7.2012 11:16:24 | Kategorija: Mimogrede

Pogodba. Kranjski gasilci županovemu svetovalcu plačujejo 700 evrov na mesec.

Kristijan Gnilšak naj bi po pogodbi z Mestno občino Kranj svetoval tudi javnemu zavodu Gasilsko reševalna služba, so v kabinetu župana pojasnjevali lani. Letos vztrajajo, da ni v njegovi sveži pogodbi z gasilci nič spornega.

(Foto: Iztok Golob)

Kristijan Gnilšak, občinski pravni svetovalec, ki je za župana Mohorja Bogataja med drugim vodil koalicijska usklajevanja, ima že nekaj mesecev sklenjeno pogodbo z Gasilsko reševalno službo Kranj, po kateri prejema nekaj manj kot 700 evrov neto na mesec. Ob tem se zastavlja vprašanje, ali nima teh obveznosti plačanih že v okviru pogodbe z občino.

  • Občinski svetovalec Kristijan Gnilšak prejema od Gasilsko reševalne službe Kranj mesečno 816 evrov bruto, razen aprila, ko je od javnega zavoda prejel 3.216 evrov.

Vodstvo občine je s pogodbo Kristjana Gnilška s kranjskimi gasilci seznanjeno. "Pogodba, sklenjena med odvetnikom Kristjanom Gnilškom in GRS Kranj se nanaša na pravno svetovanje in zastopanje v evropskem čezmejnem projektu GOAL. Partnerji so kranjska enota Uprave za zaščito in reševanje ter na avstrijski strani deželi Koroška in Štajerska. Vrednost pogodbe je 680,00 EUR neto mesečno. Pogodba velja do februarja 2013, sklenjena pa je bila za obdobje enega leta," so pojasnili v kabinetu župana Mohorja Bogataja, prepričani, da ni nobenih razlogov za kakršnokoli ukrepanje.

Svetovanje – širok pojem

Tudi pogodba Kristijana Gnilška z Mestno občino Kranj se nanaša na odvetniške storitve oziroma, kot piše v njej, svetovanje županu, drugim občinskim službam, pa tudi podjetjem v občinski lasti. Sklenjena je bila novembra 2010, mesečno mu prinaša štiri tisoč evrov neto, pojem svetovanja ni v ničemer omejen. V kabinetu župana Mohorja Bogataja so že maja lani izrecno poudarili, da naj bi Gnilšak po tej pogodbi z občino svetoval tudi javnim zavodom v večinski lasti Mestne občine Kranj. Zdaj so prepričani, da v primeru pogodbe z GRS ne gre za dvojno zaračunavanje iste storitve.

Svetuje še komu?

Na pisno vprašanje županovemu svetovalcu ali opravlja pravne storitve, svetovanje še za katerega od drugih zavodov ali podjetij v lasti MOK, nismo dobili jasnega odgovora. V kabinetu prvega moža občine so zatrdili, da drugi zavodi in podjetja v lasti MO Kranj nimajo sklenjene nobene pogodbe z odvetnikom Kristjanom Gnilškom.

www.zurnal24.si

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=6681