So „gasilski“ svetniki ravnali protizakonito?

Datum 27.1.2012 13:14:37 | Kategorija: Evropa

Svet občine Markovci je na 9. redni seji kljub zapletom potrdil rebalans proračuna za leto 2012, čeprav je župan Milan Gabrovec prepričan, da je bil na seji podan amandma v nasprotju s predhodnim dogovorom ter celo v nasprotju z zakonom o preprečevanju korupcije.


Potem ko na lanski novembrski seji rebalans proračuna občine Markovci za leto 2012 ni bil potrjen, so ga na prvi letošnji seji, v četrtek, 19. januarja, kljub drugačnemu dogovoru in zapletih zaradi nepričakovanih amandmajev, vendarle soglasno potrdili. Na predlog rebalansa proračuna za letošnje leto so na seji vložili amandmaje kar trije svetniki. Marko Lepoša (NSi) je predlagal, da naj za nakup novega gasilskega vozila za PGD Markovci (v katerem je predsednik društva) namenijo dodatnih 80.000 evrov, ki naj se jih prerazporedi iz postavke za nakup gasilskega vozila za PGD Stojnci. Svetnik Igor Ambrož (SDS) je predlagal, da se za nakup starejše hiše v Zabovcih za potrebe PGD Zabovci zagotovi dodatnih 35.000 evrov, Ivan Svržnjak (SLS) pa je predlagal amandma, s katerim naj bi OŠ Markovci zagotovili dodatnih 8.500 evrov za nakup LCD- projektorjev. Na Lepošev in Ambrožev amandma je župan Milan Gabrovec vložil svoja amandmaja. Na amandma Marka Lepoša je predlagal, da v proračunskih postavkah ostane tako, kot je bilo predlagano prvotno, in sicer 100.000 evrov za nakup vozila za PGD Markovci in 100.000 evrov za nakup vozila za PGD Stojnci. Čeprav je v razpravi Slavko Rožmarin (NSi) opozoril, da mu je predsednik PGD Stojnci Dejan Zemljarič posredoval dopis o tem, da se PGD Stojnci ne odreka denarju, niti nakupu novega avtomobila, ni zaleglo. Tudi to ne, da je Franc Rožanc (NSi), kritično ugotovil, da nikakor ne razume, kako lahko gasilstvo kar naprej zaposluje občinske svetnike in ne deluje v slogu »v službi ljudstva na pomoč«. Nekaterim svetnikom je očital, da se niso držali sprejetega dogovora, saj naj bi se pred tem dogovorili za plan nakupa gasilskih avtomobilov, pri čemer je bilo stojnskim gasilcem obljubljeno, da bodo avtomobil dobili prvi. Da so o predlagani prerazporeditvi denarja za nakup avtomobila med gasilskima društvoma Stojnci in Markovci razpravljali tudi člani odbora za finance, je potrdil Franc Ferčič ter dodal, da je bil prisoten tudi predsednik markovskih gasilcev, ki je pojasnjeval, da je dogovor med društvoma sprejet in ga podpirajo tudi gasilci iz Stojncev. Člani odbora so menili, da naj se društvi dogovorita in to naj bi se tudi zgodilo, po dopisu predsednika gasilcev iz Stojncev pa vse kaže, da jih je nekdo pošteno izigral.
Tako županov ter po mnenju številnih občanov bolj pravičen amandma ni bil potrjen, saj je s samo enim glasom več (6 za in 5 proti) obveljal amandma Marka Lepoše oziroma gasilskega lobija, ki je v tej občini že večkrat pokazal svojo (nad)moč. Tako naj bi letos iz občinskega proračuna namenili za novo vozilo PGD Markovci kar 180.000 evrov, medtem ko naj bi za nakup vozila za PGD Stojnci ostalo samo 20.000 namesto predvidenih 100.000 evrov. Nad tako odločitvijo so bili nekateri svetniki vidno razočarani, saj so prepričani, da je bila prerazporeditev teh sredstev izsiljena. Vidno je bil razočaran tudi župan Milan Gabrovec, ki je po vroči seji pojasnil: „Vložen je bil amandma, ki je bil v nasprotju z dogovorom, ki smo ga dosegli na usklajevalnem sestanku predstavnikov svetniških skupin. To me izredno žalosti, kajti dan poprej smo porabili veliko časa in energije, da smo dosegli dogovor, ki pa so ga nekateri svetniki na seji občinskega sveta dobesedno požrli, saj se dogovora in dane besede niso držali. Poleg tega je veliko vprašanje, ali lahko svetniki, ki so predstavniki in celo predsedniki gasilskih društev, vlagajo amandmaje, ki se nanašajo na korist njihovega gasilskega društva, še večje vprašanje pa je, če lahko kot svetniki sploh glasujejo o zadevi v korist svojega društva. To zadevo trenutno preverjamo in če je dejansko v nasprotju z določili zakona o preprečevanju korupcije, bomo vsekakor ukrepali.“

http://www.tednik.si/so-„gasilski“-svetniki-ravnali-protizakonito
vir Štajerski TednikNovica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=6442