Zaradi olimpijade delajo pospešeno

Datum 30.3.2011 21:12:46 | Kategorija: Slovenija

Sreda, 30.3.2011 (19:00)

Kočevje

Zaradi mladinske gasilske olimpijade, ki bo potekala v Kočevju od 17. do 24. julija, v mestu ob Rinži v teh dneh pospešeno delajo kar na nekaj projektih. Do olimpijade morajo urediti stadion, radi bi tudi polepšali izgled hiš v centru Kočevja, storili pa bodo tudi vse, da zaradi urejanja mestne ploščadi, Kočevje ne bo najbolj razrito ravno v času olimpijade.
Občina Kočevje je prejšnjo sredo objavila razpis za gradbena dela za ureditev garderob s sanitarijami in nadgradnjo tribun na stadionu ter ureditev ceste in parkirišča z javno razsvetljavo v Gaju. Z deli, ki so ocenjena na 680 tisoč evrov, želijo zaključiti do 30. junija, tako da bi bil športni kompleks Gaj pravočasno pripravljen na sprejem prvih gostov, ki običajno pridejo tudi že kar nekaj dni pred samim začetkom olimpijade. Da bi pred olimpijado polepšali mesto, so v proračunu za letošnje leto namenili 30 tisoč evrov za sofinanciranje urejanja fasad, pri čemur bodo imele prednost hiše nasproti Name - od bivše Železnine do avtobusne postaje, težavo, ki se je zavedajo, a se ji ne morejo v celoti izogniti, pa predstavlja urejanje mestne ploščadi.
S službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) se dogovarjajo, da bi ploščad uredili z bistveno manjšim vložkom občine, kot je bilo prvotno predvideno. Na 2,7 milijona evrov ovrednotena ureditev mestne ploščadi se namreč zdi sedanjemu vodstvu občine preveč megalomanska. Zato so projekt znižali na okoli 1,3 milijona evrov, pri čemur pa želijo, da bi predviden prispevek države v višini 891 tisoč evrov ostal nespremenjen. Ob tem, da SVLR njihovemu predlogu ne nasprotuje, v kolikor bodo z manj denarja dosegli cilje, ki so bili zastavljeni ob začetku projekta, pa je težava v tem, da so rok za ureditev ploščadi že nekajkrat podaljšali. Ponovno podaljšanje trenutno postavljenega roka - 30. junij, bo zato težko doseči, še težje pa ga bo izpolniti, saj lahko v skladu z dosedanjimi aktivnostmi pri tem projektu z gradbenimi deli začnejo 15. junija. Zato bodo SVLR zaprosili za podaljšanje del do 31. 12. 2011, če jim bo to odobreno, pa bodo, kot obljublja župan Vladimir Prebilič, storili vse, da mestna ploščad ne bo najbolj razrita ravno v času olimpijade.
M. Leskovšek-Svete
Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=5931