Doma mu je uhajal plin

Datum 30.3.2011 7:57:06 | Kategorija: Slovenija

Ljubljana, 30.03.2011, 06:12 | Špela Zupan

V domači kuhinji je po zamenjavi jeklenke smrdelo po plinu. Po preverjanju z milnico bralec ni ugotovil puščanja. A za vsak primer je jeklenko potopil v kad, napolnjeno z vodo, in opazil mehurčke na mestu, kjer jih ni pričakoval.

Na letni ravni je v Sloveniji 10 prijav domnevno nevarnih jeklenk. Če se nanašajo na distributerja, inšpektor prepove prodajo.
Bralec je na bencinskem servisu kupil plinsko jeklenko in jo priključil na domači štedilnik. Ker je po dveh tednih v stanovanju še vedno smrdelo po plinu, je ventil vnovič preveril z milnico. Ker ni ugotovil puščanja, je jeklenko za vsak slučaj potopil v kad, napolnjeno z vodo. Opazil je mehurčke in ugotovil, da pušča pri varjenem delu pod ventilom. Zato jo je odpeljal nazaj na prodajno mesto, kjer jo je brez težav zamenjal. A ostal je grenak priokus, kaj bi se lahko zgodilo, če ne bi opazil puščanja.
Na inšpekciji za elektro in strojno energetiko so prejeli prijavo od tržnega inšpektorata, kamor se je obrnil bralec. Ker postopek še teče, ga ne morejo komentirati. Sicer morata biti na novih jeklenkah na slovenskem trgu znak π in ustrezna številka priglašenega organa, njihovo skladnost potrjuje tudi proizvajalec z izjavo o skladnosti. Izdelava in preizkus jeklenke pred prihodom na trg sta torej zakonsko regulirana.
Pred polnjenem vsako jeklenko fizično pregledajo. Če ima pretečen rok, ki je 10 let, jo pošljejo na tlačni preizkus in preizkus tesnosti. Organ za periodične preglede, imenovan s strani gospodarskega ministrstva, po pregledu s kovinskim žigom odtisne datum preizkusa in svoj logotip ter jo pošlje nazaj k polnilcu, ki jo da znova na trg. Inšpektorji nadzirajo delo organa za periodične preglede, polnilnice plinov in tudi prodajalce v prodajni mreži. Odslužene jeklenke uničijo.
V Sloveniji je več polnilnic
V Sloveniji ni proizvajalca jeklenk, zato jih uvažajo iz Grčije, Turčije in Portugalske. Imamo pa kar nekaj polnilnic utekočinjenega naftnega plina v jeklenke. Med njimi je tudi Plinarna Maribor, kjer med polnjenjem ''na starejših oranžnih jeklenkah opažamo takšna puščanja, ki pa so praviloma v obsegu posameznih mehurčkov in pomenijo zelo malo količino, a dobro zaznaven vonj. Takšne jeklenke pri nas izločimo.''
Zagotavljajo, da jim polnilna linija omogoča maksimalno varnost in kontrolo tesnosti pred izdajo končnemu uporabniku. Z obstoječo tehnologijo, posodobljeno leta 2008, lahko preverijo tesnost jeklenke tudi pri odprtem ventilu in zaprti matici. Pred prodajo gre vsaka napolnjena jeklenka skozi računalniško voden proces treh kontrol: dodatno kontrolo teže, kontrolo puščanja na grlu jeklenke s posebnim detektorjem, ki zazna že najmanjše puščanje, in kontrolo tesnjenja z milnico.
V Interini Ljubljana, kjer polnijo jeklenke v polnilnici plina na Kozini, se polnjenje izvaja v specialnem tehnološkem obratu, kjer so polnilnica jeklenk, skladiščni rezervoarji, črpališča, skladišča praznih in polnih jeklenk in ostali pomožni objekti. Utekočinjeni naftni plin v jeklenke polnijo s pomočjo specialnih centrifugalnih črpalk pod tlakom iz skladiščnih rezervoarjev po cevovodih. Pod nadzorom vodje opravljajo polnitev polnilci tehničnih plinov, ki so za to strokovno usposobljeni.
Polnilec pred vsakim polnjenjem preveri, ali je jeklenka pregledana skladno z navodili proizvajalca, ali so naredili tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom ali z drugo veljavno preizkusno metodo. Datum zadnjega pregleda je vtisnjen na jeklenki. Polnilec pregleda tudi, da nista poškodovana jeklenka in ventil, da je jeklenka izdelana po veljavnih standardih za polnjenje utekočinjenega naftnega plina, in da je čista.
Prazne in brezhibne jeklenke pred vsako polnitvijo stehtajo, nato na ventil jeklenke priklopijo polnilno napravo in ga odprejo. Takrat začnejo polniti jeklenko z utekočinjenim naftnim plinom. Po napolnitvi polnilec zapre ventil in odklopi polnilno napravo. Če ne tesni, jeklenko izločijo iz uporabe. Če je vse v redu, jeklenka potuje na kontrolno tehtnico, kjer polnilec tehničnih plinov preverja njeno končno težo. Če teža odstopa od predpisane, jeklenko izločijo.
Če je vse v redu, na ventil jeklenke privijejo medeninasto slepo matico za preprečitev morebitnega uhajanje plina med transportom in med skladiščenjem, če bi prišlo do okvare ventila. Slepa matica ščiti tudi navoj pred mehanskimi poškodbami. Na koncu na jeklenko nalepijo nalepko z opozorilnimi stavki, vse spoje med ventilom in jeklenko, ventil, slepo matico premažejo z milnico, s čimer preverijo tesnitev. Ob morebitnem uhajanju plina jeklenko izločijo, če je vse v redu, jeklenka potuje v skladišče, kjer je pripravljena za prevoz do končnega uporabnika.
Milnica je najboljša za preverjanje puščanja
Milnica je najpriročnejša, najcenejša in med boljšimi za preverjanje puščanja oziroma uhajanja. Navodila za menjavo in uporabo plina so natisnjena in na razpolago pri vseh prodajalcih jeklenk in polnilcih. Pri novejših so na plašču jeklenke, pri starejših v obliki obešanke.
Najbolj važno pa je, da jeklenko menjate samo pri zaprtem ventilu in pri vsaki menjavi obvezno zamenjate tudi tesnilo na regulatorju tlaka (reduciranem ventilu). Po priključitvi z milnico namažete spoj med jeklenko in regulatorjem. Če so mehurčki, pušča spoj med jeklenko in napeljavo z regulatorjem. V takšnem stanju ne smemo uporabljati plina, ampak moramo napako takoj odpraviti.
Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=5928