Enajstim sredstva za zaščito in reševanje

Datum 21.1.2011 0:48:02 | Kategorija: Slovenija

Uprava za zaščito in reševanje bo z več organizacijami podpisala aneks k pogodbi za sofinanciranje dejavnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sofinancirali bodo tudi Jamarsko reševalno službo. (Foto: Wikimedia)

Sofinancirali bodo tudi Jamarsko reševalno službo. (Foto: Wikimedia)

Uprava RS za zaščito in reševanje bo z 11 društvi, zavodi,
državni organi ter drugimi organizacijami tako kot že vrsto let
podpisala anekse, na podlagi katerih jim bodo lahko finančno pomagali
pri pripravi na opravljanje nalog zaščite in reševanja v primeru
naravnih in drugih nesreč.

Podpisniki aneksov:
Gorska reševalna zveza Slovenije,
Jamarska reševalna služba,
Podvodna reševalna služba Slovenije,
Zveza tabornikov Slovenije,
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov,
Rdeči križ Slovenije,
Zveza radioamaterjev Slovenije,
Gasilska zveza Slovenije,
Združenje slovenskih poklicnih gasilcev,
Kinološka zveza Slovenije ter
Zveza društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije.

Aneks k pogodbi za sofinanciranje dejavnosti na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2011 bodo podpisali danes na
ministrstvu za obrambo. Uprava anekse z društvi podpisuje vsako leto,
torej jesenske poplave niso spodbudile k zagotovitvi dodatnih sredstev
za organizacije s področja preprečevanja naravnih nesreč. Z državnega
proračuna jim letno zagotovijo različno visoke vsote.

Gorskim reševalcem skoraj pol milijona
Za
ponazoritev poglejmo primer ene od dobitnic sredstev: Gorska reševalna
zveza (GRZS) bo denimo prejela 473 tisoč evrov. Lani so prejeli enako
visoka osnovna sredstva, a z dvema dodatkoma, ki jih letos ne bodo
videli. Načrt porabe sredstev so morali posredovati upravi, ki ga je
tudi ocenila. Denar bodo namenili za usposabljanje reševalcev, reševalno
delo, dežurstva, nakup nove opreme, nekaj bodo dobile tudi vse
izpostave oziroma enote.

Zneski enaki, nesreč je več
Predsednik GRZS Igor Potočnik ob tem poudarja, da številni problemi ostajajo še nerešeni oziroma za
njih ni dovolj sredstev. Če bi želeli poskrbeti samo za refundacije
delavcev oziroma reševalcev, bi za to lahko namenili skorajda četrtino
vseh sredstev, pravi Potočnik.

Dejstvo je tudi, da se število nesreč dolgoletno gledano povečuje, s tem pa seveda tudi stroški. "Zneski
sicer ostajajo enaki, a nominalno gledano je to drugače. Pojavljajo se
vedno novi športi, ki prinesejo tudi nove nesreče. To je problem,
" opozarja Potočnik.

vir: www.zurnal24.si

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=5755