Prostovoljcem bodo povrnili izpadli dohodek

Datum 28.9.2010 17:55:43 | Kategorija: Evropa

Kdor bo prostovoljca poklical k reševanju, bo po novem moral kriti stroške zdravljenja in nadomestila zaradi bolniške odsotnosti, če se bo prostovoljec med akcijo poškodoval.

Kdor bo prostovoljca poklical k reševanju,
bo po novem moral kriti stroške zdravljenja in nadomestila zaradi
bolniške odsotnosti, če se bo prostovoljec med akcijo poškodoval.

V državnem zboru so soglasno sprejeli novelo zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki prostovoljnim reševalcem prinaša
povračilo izpada dohodka. Poslanci so potrdili tudi novelo zakona o
Rdečem križu Slovenije.

Novost noveliranega zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami je povračilo izpada dohodka prostovoljnim
reševalcem zaradi odhoda na reševalno akcijo med delovnim časom. Tudi
delodajalcem bo zakon po novem priznal dodatne pravice, saj bodo lahko
uveljavljali povračilo nadomestila plače z vsemi prispevki in davki, ki
so ga izplačali svojim zaposlenim v času njihove odsotnosti zaradi
udeležbe v reševalnih akcijah.

Delodajalec bo imel tudi pravico povračila izpada dohodka
zaradi odhoda zaposlenega na akcijo, in sicer v višini 20 odstotkov
nadomestila plače, ki ga je delodajalec izplačal zaposlenemu.
Refundacija bo bremenila državni organ oziroma organ lokalne skupnosti,
ki je reševalca poklical k opravljanju nalog.

Če se bo
prostovoljec poškodoval med akcijo, bo stroške zdravljenja in
nadomestila zaradi bolniške odsotnosti prav tako kril tisti, ki ga je
poklical k opravljanju nalog zaščite in reševanja. Obenem zakon določa
nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter opravljajo humanitarno
dejavnost.

DZ sprejel tudi novelo zakona o RKS

Z novelo
zakona o Rdečem križu Slovenije (RKS) ustrezneje ureja načrtovanje,
izvajanje in financiranje nalog območnih organizacij RKS, zlasti pri
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zdravstvenem, socialnem
in humanitarnem področju s strani lokalnih skupnosti oziroma občin.

Lokalne
skupnosti bodo tako sofinancirale programe in dejavnosti RKS na podlagi
letnih programov in v skladu z načeli porabe javnih sredstev. Predloge
programov območnih združenj, ki naj bi jih sofinancirale občine, pa se
pripravijo v sodelovanju s pristojnimi občinskimi organi ob upoštevanju
posebnih potreb v občinah.

vir: 24ur.com

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=5510