Odsotnost prostovoljnih gasilcev z delovnega mesta Zaradi intervencije na "dopust"

Datum 21.9.2010 17:50:48 | Kategorija: Mimogrede

Torek 21.09.2010, 14:24

Ljubljana - Sistem reševanja v Sloveniji temelji na prostovoljnih gasilcih, a ti imajo zaradi svojih rednih služb nekaj težav pri odhodih na intervencije.
Ko je prostovoljni gasilec pozvan na intervencijo, se mora zglasiti, sicer ga bodo privedli. Delodajalec, ki mu zagotavlja plačo, lahko za ta čas od občine ali države, odvisno, kdo je gasilca poklical, zahteva povračilo stroškov.

Odpustitev zaradi intervencij je nezakonita


Mnogi delodajalci prostovoljnega gasilca težko spustijo na intervencijo med delovnim časom. Odpuščanje ali premestitev delavca zato, ker gre velikokrat posredovat, je nezakonito, naši sogovorniki na upravi za zaščito in reševanje, gasilski zvezi in v raznih gasilskih društvih takih primerov ne poznajo.

Prostovoljni gasilci o težavah z delodajalci neradi govorijo, še posebno javno. A dejstvo, da se je v nedeljo javilo še več gasilcev, kot so načrtovali, v ponedeljek pa so jih morali iskati, govori, da težave pri tem so, je povedal poveljnik gasilske zveze Slovenije Matjaž Klarič.

Bonitete za zaposlitev gasilca

Mnogi delodajalci na primer od delavcev zahtevajo, da za dneve, ko so na intervencijah namesto v službi, koristijo dopust. V zakonu delodajalcev nič ne zavezuje, da bi ravnali drugače, a treba je povedati, da je v Sloveniji veliko podjetij, ki gasilcem med svojimi zaposlenimi pri odhodu s službe ne postavlja nobenih pogojev.

V parlamentarni proceduri je predlog sprememb zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki bo delodajalcem omogočil, da si povrnejo več stroškov, ki nastanejo zaradi odsotnosti prostovoljnega gasilca z delovnega mesta. Zdaj so upravičeni le do povračila plače, z novim zakonom pa si bodo lahko povrnili še vse prispevke in davke in bremenijo delavca ter izpad dohodka v višini 20 odstotkov nadomestila plače, vključno s pripadajočimi prispevki in davki.

V gasilski zvezi to spremembo pozdravljajo, a hkrati dodajajo, da je treba delodajalcem zagotoviti spodbude, da prostovoljnega gasilca sploh zaposlijo. Klarič predlaga podobne bonitete, kot jih imajo zaposlovalci invalidov in drugih težje zaposljivih, saj povečanje požarne varnosti v podjetju in občutek, da so naredili nekaj dobrega za skupnost, ni dovolj.

V Sloveniji je 550 poklicnih gasilcev in 133 tisoč prostovoljnih. Večino posredovanj je mogoče rešiti s poklicnimi gasilci in tistimi prostovoljnimi gasilci, ki takrat niso v službi. Za dogodke tako velikega obsega, kot so bile zadnje poplave, ko je vsak dan delovalo okoli 1.500 gasilcev, pa morajo posredovati tudi tisti, ki bi bili sicer na delovnem mestu, ki jim zagotavlja redni dohodek, je pojasnil poveljnik Gasilske zveze Slovenije Matjaž Klarič.

Vir: www.siol.netNovica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=5490