SV, zaščita in reševanje

Datum 6.1.2005 9:22:54 | Kategorija: Slovenija

Obrambni minister in načelnik pri poveljstvu sil

Za dodatno financiranje opremljanja Slovenske vojske


Foto: Robert Balen
Minister Erjavec včeraj na Vrhniki

"Danes sem se seznanil z nalogami in pristojnostmi poveljstva sil. Pogovarjali smo se o pripravljenosti Slovenske vojske (SV) in o odprtih vprašanjih, kot so kadrovska neskladja," je po ogledu poveljstva sil Slovenske vojske na Vrhniki povedal minister za obrambo Karl Erjavec. Poveljstvo sil je obiskal tudi načelnik generalštaba generalmajor Ladislav Lipič.

Minister je glede na zadnjo humanitarno katastrofo v jugovzhodni Aziji poudaril, da je potrebno intenzivnejše sodelovanje SV v nalogah zaščite in reševanja. "Vemo, da ima tudi Slovenija potresna območja, možni so zemeljski plazovi. Glede na spremenjeno vlogo vojsk v svetu je nujno, da se tudi Slovenska vojska čim bolj vključuje v te naloge," je dejal. "Temu bom kot minister posvetil posebno pozornost," je dodal. Minister je opozoril še na pomembnost usposobljenosti in pripravljenosti enot in poveljstev za delovanje v okviru severnoatlantskega zavezništva in tudi na racionalno porabo sredstev za opremljanje SV. "Samo z racionalno porabo bomo pridobili zaupanje javnosti in državnega zbora, da bo tudi v prihodnje podprl financiranje tistih programov, nujnih za zaključek procesa profesionalizacije SV in integracijo v zavezništvo," je še dejal.

Poveljstvo sil je sicer edino operativno poveljstvo SV in je neposredno podrejeno generalštabu, v katerem sprejemajo odločitve na strateški ravni. Poveljuje 1. brigadi, ki jo sestavljajo poklicni vojaki in je namenjena za delovanje doma in v tujini, 72. brigadi, ki zagotavlja bojno podporo 1. brigadi, in poveljstvu za podporo, ki ima na skrbi logistično in drugo podporo enotam SV. Pred nedavnim je poveljniško mesto v poveljstvu sil prevzel kapitan Renato Petrič. Dosedanji poveljnik brigadir Bojan Šuligoj pa bo poslej najvišji častnik SV v poveljstvu zveze Nato.

Blaž Zgaga
vir:večer
Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=545