Najbolj onesnažena voda na vzhodu države

Datum 28.6.2010 20:30:55 | Kategorija: Slovenija

Kakovost pitne vode je v Sloveniji dobra, kemijska onesnaženost pa se pojavlja zlasti na severovzhodu in jugovzhodu, in sicer zaradi nepravilne rabe pesticidov in nitratov na vodovarstvenih območjih, predvsem zaradi intenzivnega kmetijstva.
V letu 2007 je bilo pesticidom izpostavljenih 54.000, nitratom pa 3500 prebivalcev. "Izpostavljenost prebivalcev nitratom se je v obdobju 2004–2007 zmanjšala od okvirno 12.000 na 3500 prebivalcev, pesticidom pa od okvirno 184.000 na 53.000 prebivalcev, kar kaže na izboljšanje stanja.<br /><br />http://24ur.com/bin/video.php?media_id=60480473&section_id=201&article_id=3329511Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=5281