Kraševci pripravljeni na najhujše

Datum 26.10.2008 10:09:21 | Kategorija: Slovenija

Slovenija Sežana
Eksplozija plina« v domu Srečka Kosovela v Sežani je terjala kar nekaj žrtev. A k sreči je šlo le za vajo. Posredovali so reševalci s Krasa, pomagali so tudi zamejci. V vaji je sodelovalo kar 608 udeležencev in vsi, od »poškodovanih« do reševalcev, so jo izvedli izjemno resno, profesionalno. Davorin Terčon, župan občine Sežana, je poudaril, da je bila vaja izpeljana v okolju, kjer se lahko zgodi nesreča, v kateri je lahko udeleženih veliko mladih (ob Kosovelovem domu so namreč tudi vse šole in športni center), Miha Pogačar, poveljnik Civilne zaščite, pa je dodal, da so se pokazale tudi nekatere pomanjkljivosti. Šlo je zlasti za komunikacije in to bo pri organizaciji pomoči ob izrednih dogodkih treba popraviti. Sodelovali so tudi reševalci iz Italije in s tem potrdili, da sodelovanje različnih služb in dajanje pomoči ob izrednih razmerah ne pozna meja
Vir:DeloNovica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=4107