Nekaj informacij z poveljstva GZ Slovenije

Datum 22.11.2004 20:20:00 | Kategorija: Slovenija

Informacija z strani www.gasilec.net

Nekaj informacij z poveljstva GZ Slovenije

Navedek:
Poveljstvo je z določenimi popravki sprejelo sklepe prejšnje seje. Sledila je burna razprava na temo Alarmiranje gasilskih enot s sireno . To tematiko je članom poveljstva predstavil Franci Šink z Uprave za zaščito in reševanje RS.Naslednja točka dnevnega reda je bila Gasilsko tekmovanje za Memorial Matevža Haceta, na to temo je član predsedstva, Franci Petek predstavil novo vajo za Memorial MH. Maks Lešnik je podal poročilo kako potekajo priprave na Gasilsko olimpijado ter kako je z pripravo norm za udeležbo enot.Sledila je analiza delovanja gasilcev ob potresu v Posočju , kjer sta Miro Bozja ter Ivan Jereb predstavila odziv gasilskih enot na potres v Posočju. Seznanili so nas s težavami ter pomanjkanjem opreme pri pomoči prebivalcem. Seznanili smo se tudi z gasilsko analizo gašenja požara v tovarni akumulatorjev -to analizo je podal tovariš Burjak. Simona Oblak Zorko je podala predloge za spremembo učnih programov . Sledili so še predlogi za spremembo tipizacije, katere je podal predsednik Komisije za gasilsko tehniko, Jože Berlec.V naslednji točki so bila podana poročila Komisije za požare v naravi (DArko Muhič), ter Komisije za nevarne snovi (Milan Dubravac).Kot zadnja na dnevnem redu je sledila še točka Razno .vir: http://www.gasilec.net/
Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=405