Informacija o delitvi izolirnih dihalnih aparatov

Datum 22.11.2004 20:00:00 | Kategorija: Slovenija

Z strani www.gasilec.net

Navedek:
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 221
( 01 241 97 57, 241 97 52
Fax: 01 241 97 64
* E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net

Št.: GZS-297/04
Datum: 22.11.2004


GASILSKIM ZVEZAMZadeva: IZOLIRNI DIHALNI APARATI

Spoštovani!

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je na svoji 27. seji obravnaval problematiko delitve izolirnih dihalnih aparatov.
Pri tem je sprejel sklep, da se z delitvijo izolirnih dihalnih aparatov iz sredstev požarnega sklada stimulira vlaganje lokalnih skupnosti v nabavo le teh. Zato bo odbor v skladu z že pripravljenim razdelilnikom izolirnih dihalnih aparatov do leta 2009 delil izolirne dihalne aparate le gasilskim organizacijam, ki so tudi same vlagale v nakup izolirnih dihalnih aparatov.
Število izolirnih dihalnih aparatov, ki jih bodo gasilske organizacije v občini dobile iz sredstev požarnega sklada bo pogojeno s kvoto, ki jim pripada z razdelilnikom in enako številu izolirnih dihalnih aparatov, ki so bili kupljeni iz lastnih sredstev na nivoju občine. Iz tega sledi, da bodo v bodoče deležne izolirnih dihalnih aparatov le tiste gasilske organizacije v občinah, ki so tudi same vlagale v nakup izolirnih dihalnih aparatov.
S tem želi odbor stimulirati namensko uporabo sredstev požarne takse in lastno vlaganje občin v gasilsko zaščitno in reševalno opremo.

V prilogi vam pošiljamo vprašalnik o opremljenosti prostovoljnih gasilskih društev z izolirnimi dihalnimi aparati.
Pri tem bi vas radi opozorili, da bomo v razdelilnik vključili le tiste gasilske organizacije, ki nam bodo poslale podatke o opremljenosti z izolirnimi dihalnimi aparati. Istočasno bi radi opozorili še na točnost podatkov, ki nam jih boste posredovali, saj jih bomo primerjali z že obstoječo bazo podatkov o opremljenosti z izolirnimi dihalnimi aparati po gasilskih društvih.

Izpolnjen vprašalnik nam pošljite po pošti ali v elektronski obliki do 30.11.2004. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani GZS.

Z gasilskimi pozdravi,

Poveljnik
Matjaž Klarič


vir: http://www.gasilec.net/ul-priloge/Vprasalnik_IDA.doc
Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=404