Za gasilski avto na račun kanalizacije?

Datum 23.11.2004 8:05:33 | Kategorija: Slovenija

Križevci pri Ljutomeru: ponavljajoči se zaplet pri občinskem proračunu

Namesto predvidenih sedem, mora občina za nakup avta zagotoviti osem milijonov tolarjev - Polovico proračunskih prihodkov bodo porabili za javne naložbe

Enako kot pri sprejetju letošnjega proračuna občine Križevci se je zaradi načrtovanega nakupa gasilskega avta sredi prejšnjega tedna zapletalo pri sprejetju rebalansa proračuna na zasedanju občinskega sveta. Drago Colnarič je protestiral, ker naj bi za omenjeni nakup namenili milijon tolarjev manj, kot naj bi se bili dogovorili. Predlagatelj rebalansa, župan Feliks Mavrič, je zatrjeval, da je domnevno manjkajoči milijon po dogovoru z občino Prostovoljnemu gasilskemu društvu Boreci, ki kupuje novi avto, že nakazala zavarovalnica, s čimer so vse obveznosti občine poravnane. Toda Colnarič je vztrajal pri uresničitvi sklepa. Na županov očitek, da imajo v občini s 3400 prebivalci že osem gasilskih vozil s cisternami za vodo in pet gasilskih kombijev, kar naj bi bilo več kot dovolj za zagotavljanje protipožarne varnosti, pa je odgovoril, da je ves ta vozni park že zelo star in dotrajan. To naj bi se bilo pokazalo pri nedavni gasilski reševalni vaji, pri kateri naj bi se bilo kar pet vozil pokvarilo. Hkrati je Colnarič županu očital, da je z zadrževanjem odobrenega denarja iz proračuna onemogočil prijavo na razpis, s katerim bi si zagotovili finančno pomoč države pri tem nakupu. Župan pa mu je vrnil s trditvijo, da se na razpis niso niti mogli prijaviti, ker do določenega časa niso imeli pripravljene vse potrebne dokumentacije. Ko so potem na zahtevo Daniela Horna in Mirka Gaberca prinesli in prebrali sklep, na katerega se je skliceval Colnarič, je bil rebalans soglasno potrjen, s tem da mora občina, ne glede na prispevek zavarovalnice, za nakup avta zagotoviti osem milijonov tolarjev, ker tako piše v sklepu. Župan je to ponovno odločitev obžaloval, kajti po njegovem jo bo možno uresničiti samo na račun zniževanja sredstev, namenjenih širitvi kanalizacije, kar je razvojna prioriteta med javnimi naložbami na območju občine.

To naložbo - zanjo naj bi letos porabili 46 milijonov tolarjev (191.867 €) - so precej bolje kot doslej, ko so se upirali predvidenim plačilom, pričeli finančno podpirati tudi občani. Namesto predvidenih pet milijonov so do priprave rebalansa po posebnih pogodbah prispevali že 11 milijonov tolarjev (45.881 €). To je skupaj z uspešno izterjavo zapadlih obveznosti iz minulih krajevnih samoprispevkov, višjim "izplenom" pri dohodnini ter nekaj drugimi višjimi prihodki od pričakovanih sredstva proračuna zvišalo za 5,5 odstotka. Skupni odhodki pa bodo zaradi prištetja ostanka sredstev od lani lahko za 8,4 odstotka višji. Po rebalansu naj bi znašali nekaj več kot 494 milijonov tolarjev (2.060.485 €). Skoraj 245 milijonov naj bi porabili za javne naložbe. Najdražja med njimi je gradnja skupne komunalne čistilne naprave za odpadno vodo z območja Ljutomera in občine Križevci.

vir:večer
Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=403