Lani na delovnem mestu umrlo 29 delavcev

Datum 29.4.2008 12:19:54 | Kategorija: Slovenija

Glavni inšpektor za delo Borut Brezovar opozarja na povečano število smrtnih nezgod pri delu. Teh je bilo lani 29.

Glavni problem varnosti in zdravja pri delu je premajhna zavzetost delodajalcev pri urejanju tega področja, ki ga največkrat uredijo le formalno in po zakonskem minimumu, meni Brezovar ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu.

"Delodajalci predpise razumejo kot nepotrebno birokratizacijo"


Ne moremo mimo dejstva, da se največ nepravilnosti ugotavlja ravno v zvezi s tistimi zahtevami s področja varnosti in zdravja pri delu, ki predstavljajo delodajalcem osnovne zahteve s tega področja, ocenjuje glavni inšpektor RS za delo Brezovar. Po njegovem namreč delodajalci predpise na tem področju pogosto razumejo kot nepotrebno birokratizacijo brez vsebinske vrednosti.

"Poenostavljanje razumejo kot odpravljanja formalnih obveznosti"


"Aktivnosti nekaterih organov Evropske unije, ki so usmerjene v poenostavljanje in približevanje področja varnosti in zdravja pri delu čim širšemu krogu ljudi, marsikdaj štejejo kot akcijo odpravljanja formalnih obveznosti delodajalca s tega področja. Vsak ukrep ali potrebno evidenco na tem področju vzamejo kot administrativno oviro," pravi glavni inšpektor za delo.

Smrt zaradi nasilja na delovnem mestu


Ob tem je pojasnil, da nas ob tovrstnih razmerah aktualna statistika minulega leta opozarja, da se povečuje število nezgod, pri katerih je delavec izgubil življenje. Neposredno na delovnem mestu se je v letu 2007 zgodilo <29 nezgod, ki so imele za posledico smrt delavca. Po besedah Brezovarja na Inšpektoratu RS za delo dodatno beležijo tri primere v prometnih nezgodah, v katerih so se ponesrečili delavci, ki so bili zaposleni kot vozniki, en primer smrti pa beležijo zaradi nasilja na delovnem mestu. "Glede smrtnih poškodb je najbolj izpostavljena dejavnost gradbeništva, najbolj pogosto pa se nezgode, ki imajo za posledico smrtno poškodbo, dogajajo pri manjših delodajalcih," pravi.

17.086 prijavljenih nezgod


Kot je zatrdil Brezovar, se že nekaj let nadaljuje trend izboljševanja discipline poročanja o nezgodah pri delu s strani delodajalcev. Na inšpektorat za delo je bilo na podlagi 27. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu prijavljenih 17.086 nezgod pri delu, pojasnjuje.

Delež podjetji, pri katerih ni bilo nadzora, se zmanjšuje


Po navedbah Brezovarja so inšpektorji za delo v letu 2007 izvedli nadzor zagotavljanja desetih osnovnih obveznosti delodajalcev po zakonu o varnosti in zdravju pri delu na osnovi reprezentativnega vzorca pri 862 naključno izbranih delodajalcih. Akcija reprezentativnega vzorca po njegovem prispeva tudi k temu, da se zmanjšuje delež podjetij, pri katerih še ni bilo opravljenega inšpekcijskega nadzora.

"Ko analiziramo ugotovitve iz leta 2007 v primerjavi s preteklimi leti, ugotovimo, da je povprečna ocena dokaj podobna. Mnogi delodajalci ne dojemajo izjave o varnosti z oceno tveganja kot dinamične kategorije, ki bi jo stalno uporabljali in po potrebi dopolnjevali," je sklenil Brezovar.

8169 inšpekcijskih nadzorov za 12.318 ugotovljenih kršitev


Sicer so inšpektorji za delo na področju varnosti in zdravja pri delu v letu 2007 opravili 8169 inšpekcijskih pregledov. Vseh ugotovljenih kršitev s področja varnosti in zdravja pri delu je bilo 12.318. Kot je pojasnil Brezovar, so se ugotovljene nepravilnosti najpogosteje nanašale na neustrezno izpolnjevanje obveznosti delodajalcev v zvezi z izvajanjem preventivnih zdravstvenih pregledov. Sledijo ugotovljene nepravilnosti glede usposabljanja delavcev za varno delo, postopka ocenjevanja tveganj, pregledov in meritev električnih in strelovodnih inštalacij, pregledov in preizkusov delovne opreme.

Na svetovni dan varnosti in zdravja pri delu Mednarodna organizacija dela (ILO) poudarja pomen kulture preventivne varnosti in zdravja. Letošnja tema je upravljanje tveganja v delovnem okolju. Ocena tveganja je temelj evropskega pristopa k varnosti in zdravju pri delu, so zapisali na internetni strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

Vir: STA

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=3722