Petek - razglašen za dan žalovanja!

Datum 20.9.2007 14:17:18 | Kategorija: Slovenija

Vlada je jutrišnji dan razglasila za dan žalovanja v spomin na žrtve ujme.
Spoštovanje in solidarnost do umrlih, svojcev umrlih in vseh v ujmi prizadetih prebivalcev bo izkazana z zastavami, izobešenimi na pol droga. Vlada državljane poziva, naj na ta dan s svojim vedenjem izkažejo spoštljiv odnos do pokojnih.

Športne in zabavne prireditve, če se le da, naj prestavimo

Organizatorje kulturnih, športnih in zabavnih prireditev vlada poziva, naj prireditve odpovejo oziroma njihovo vsebino prilagodijo dnevu žalovanja in v okviru možnosti del zbranih sredstev namenijo prizadetim državljanom.

V televizijskih in radijskih programih naj ne bi bilo zabavnih vsebin

V televizijskih in radijskih programih naj ne bi predvajali oddaj zabavnega značaja. Kulturni centri in zavodi, kinematografi, trgovska središča, javni gostinski lokali itd. naj bi žalovanju po lastni presoji in moralni drži prilagodili izvajanje svoje redne dejavnosti.

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=3085