GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE IN RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

Datum 19.10.2004 14:58:08 | Kategorija: Slovenija

Na strani www.gasilec.net:

V ponedeljek so se v prostorih Rdečega križa Slovenije srečali predstavniki Rdečega križa in Gasilske zveze Slovenije. S strani Rdečega križa so sodelovali:g. Janez Remškar predsednik RKS, g. Srečko Zajc, generalni sekretar in Boris Plavšič, strokovni sodelavec RKS, s strani Gasilske zveze Slovenije pa predsednik, Ernest Eöry in poslovna sekretarka, Nevenka Kerin.

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da imata ti dve organizaciji na področju humanitarnega in prostovoljnega dela mnogo skupnih izhodišč, zato smo se dogovorili, da je pri oblikovanju predlogov zakonodaje s tega področja potrebno vzpostaviti kontakt in pripraviti skupna izhodišča za predstavitev naših idej na zato odgovornih nivojih. Pri tem je potrebno k sodelovanju povabiti tudi predstavnike sorodnih organizacij.

Na posvetu, ki ga bo RKS organiziral v mesecu novembru na temo mednarodnega katastrofnega prava naj bi Gasilska zveza Slovenije aktivno sodelovala, seveda ob predhodnem dogovoru in v sodelovanju z URSZR.

V nadaljevanju je bilo govora še o naslednjih zadevah:

- podpora pri različnih akcijah

- krvodajalske akcije

- letovanje otrok na Debelem rtiču- možnosti za ugodnejša letovanja.


Čeprav se Rdeči križ Slovenije ubada s problemom ponovne pridobitve ugleda, ima novo vodstvo veliko volje, da si ta organizacija z dolgoletno tradicijo in mednarodno veljavo ponovno pridobi ustrezno mesto v slovenskem prostoru, vse z namenom pomagati človeku v stiski.

vir:www.gasilec.net
Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=266