Vaja »KLOR-2006«

Datum 2.11.2006 22:13:51 | Kategorija: Slovenija

V Hrastniku bo 18. novembra vaja Klor 2006. Na njej bodo preverili organiziranost in pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč

 

Vlada Republike Slovenije je v usmeritvah za izobraževanje in usposabljanje v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2005 in 2006, ki jih je sprejela 6. januarja 2005, med vajami državnega pomena v letu 2006, predvidela vajo ob večji nesreči z nevarno snovjo, v podjetju, ki predstavlja večji vir tveganja za okolje. Ob večji nesreči s klorom v TKI Hrastnik d.d. bi bili ogroženi zaposleni sosednjih podjetij in prebivalci v regiji.
Z namenom, da bi preverili in izpopolnili organiziranost, pripravljenost in usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ob nesreči z nevarno snovjo v TKI Hrastnik d.d. bo 18. novembra dopoldan potekala enodnevna, državna, terenska in praktična vaja »KLOR - 2006«.
Scenarij vaje »KLOR - 2006« predvideva, da je pri premikanju železniške cisterne za klor prišlo do naleta s kompozicijo treh vagonov za sol. V cisterni je 28 m3 klora. Ob trku vagona s soljo in cisterne s klorom se je le ta poškodovala. Na zgornji polovici cisterne je nastala okrogla odprtina. Začel je izhajati klor. Namen in cilji vaje so preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v načrtih zaščite in reševanja ob nesreči s klorom v TKI Hrastnik d.d. na vseh ravneh načrtovanja.

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=2042