Bogataj: Intervencija na Krasu je bila racionalna in učinkovita

Datum 2.8.2006 8:50:23 | Kategorija: Slovenija

Sreda, 02.08.2006 ob 06:08

Ljubljana - Pomoč regijske in republiške civilne zaščite (CZ) med velikim požarom na območju Komna, je bila slaba, meni prostovoljka komenske CZ Pija Jober. V pismu je opozorila na težave pri oskrbi gasilcev na terenu ter neustrezen odnos regijskega poveljnika CZ med požarom.

Celotno vodenje in potek intervencije je bilo organizirano, racionalno in učinkovito, zahtevane potrebe pa ustrezno zagotovljene, je na očitke odgovoril poveljnik republiške CZ Miran Bogataj.

Jobrova: Regijski poveljnik CZ kljub prošnjam ni nudil pomoči

Za več kot 1500 gasilcev iz cele Slovenije, ki so se na komenskem Krasu med 21. in 26. julijem borili z ognjem, je z "nadstandardnimi napori" skrbelo okoli 20 prostovoljcev komenske CZ. Kot navaja Jobrova, jim regijski poveljnik CZ kljub prošnjam ni nudil pomoči pri nabavi ustekleničene vode, ki jo je primanjkovalo zaradi predhodnih požarov na Krasu. Izgovarjal naj bi se na pomanjkanje pooblastil, prav tako pa naj ne bi poskrbel za hladilni kombi, ki bi pripeljal ohlajeno vodo in poljsko kuhinjo.

Neustrezno poskrbljeno tudi za hrano

Po besedah Jobrove je bilo med požarom na Krasu neustrezno poskrbljeno tudi za hrano. V soboto, 22. junija, je tako bilo kosilo oz. "postana pašta" namesto ob 15. uri dostavljeno ob 18. uri, pogosto pa so prostovoljcem lahko nudili le kruh in vodo. Jobrovo je zmotil tudi odnos Bogataja, ki naj komenskim prostovoljcem ne bi nudil dovolj podpore med obiski v štabu v Škrbini. Sicer pa o vsem komenski občinski štab CZ in prostovoljni gasilci pripravljajo podrobnejšo analizo, je še dodala Jobrova.

Miran Bogataj očitke zavrača

Ob velikem številu sodelujočih in zahtevnih razmerah, v katerih je intervencija potekala, je nerealno na podlagi posamičnih izjav dajati splošne ocene ali ocene posameznika posploševati, je na očitke odgovoril Bogataj.

"Ob mojih obiskih v Škrbini in na drugih območjih Krasa, niso bile dane ocene, da bi prihajalo do težav, da pristojni nimajo pooblastil, da nimajo zmogljivosti in podobno," je poudaril poveljnik republiške CZ in dodal, da so se ob zahtevnem delovanju lahko dogajale tudi "posamezne zakasnitve, težave in problemi, vendar to je ob vsaki večji nesreči realnost".

Bogataj: Osebje je ocenilo, da poljske kuhinje ne potrebujejo, hladilni kombi pa ni bil zahtevan

V zvezi z navedbo Jobrove, da je zahtevala hladilni kombi oz. poljsko kuhinjo je Bogataj pojasnil, da "je bila poljska kuhinja ponujena v nedeljo, vendar je osebje ocenilo, da je ne potrebujejo, hladilni kombi pa ni bil zahtevan". Na očitke o neustreznem ravnanju regijskega poveljnika CZ je povedal, da je bil v štabu med intervencijo stalno prisoten njegov namestnik, ki se je dnevno srečeval tudi z vodstvom komenske CZ.

Neposredne stroške intervencije bo krila država

Bogataj je še ponovil, da bo neposredne stroške intervencije, ker je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja v primeru velikega požara v naravnem okolju, krila država. V prvih treh dneh gašenja so znašali 35 milijonov tolarjev, medtem ko celotni stroški še niso znani. Stroške, povezane s helikopterji Slovenske vojske, ki so opravili okoli 130 ur poletov, bo krilo ministrstvo z obrambo, je še dodal.

V zvezi z zahtevo Jobrove po natančni reviziji in pregledu prijavljenih stroškov, nastalih med komenskim požarom pa tudi sistema organiziranja CZ na občinskem, regijskem in državnem nivoju, je pojasnil, da bodo analize naredili, izkušnje pa uporabili pri podobnih intervencijah.

Vir: www.siol.net

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=1858