Opozorilo ob kresovanjih

Datum 27.4.2006 7:38:05 | Kategorija: Slovenija

Uprava Za-Re opozarja vse, ki boste kurili...:)

OPOZORILO

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opozarja organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje:

- kurišče mora biti obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko);

- prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;

- kurišče mora biti dovolj oddaljeno od gozda, dreves, prometnih poti in zgradb;

- v času kurjenja mora biti ob ognju vedno nekdo prisoten; če bodo kres kurili otroci, mora

biti zraven tudi odrasla oseba;

- pri kurjenju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin (npr. bencina) ali materialov, ki pri

gorenju razvijajo močan dim in strupene pline (npr. avtomobilske gume);

- ob vetrovnem vremenu je treba kurjenje kresa prekiniti;

- po končanem kurjenju je treba ogenj pogasiti, kurišče pa prekriti s peskom ali zemljo;

- na javnih prireditvah s kresovanjem mora biti organizirana tudi požarna straža, ki jo lahko

opravljajo le gasilci.

Natančneje so predpisani ukrepi pri kurjenju, sežiganju in uporabi odprtega ognja v naravnem okolju opisani v 5. členu Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS št. 4/2006).

Če kres povzroči požar v naravi, je treba o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112, ki bo na kraj požara napotil gasilce.

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=1641