večer/Prejeli smo:Gasilci opozarjajo železničarje (II)

Datum 7.9.2004 10:17:54 | Kategorija: Mimogrede

PREJELI SMO
Gasilci opozarjajo železničarje (II)

Vodstvo Javne agencije za železniški promet (AŽP) sporoča, da so se po zadnjem požaru, ki ga je na železniški progi med Mostičjem in Hrastovljami pri Kopru povzročil tovorni vlak, v medijih pojavile neresnične trditve. Čeprav je AŽP upravljavec slovenske železniške infrastrukture, ki je v lasti RS, pa to ne pomeni, da sta AŽP in ministrstvo za promet odgovorna za nastalo škodo. Pooblaščeni upravljavec železniške infrastrukture so namreč Holding Slovenske železnice, d.o.o., ki je z AŽP sklenil pogodbo za vzdrževanje javne železniške infrastrukture (gospodarska javna služba). Glede na to, da je Holding SŽ tudi prevoznik, za kar ima ustrezno licenco, mora imeti svojo dejavnost ustrezno zavarovano, kar pomeni tudi kritje škode ob primerih odgovornosti za povzročitev požara.

Požari ob železniški progi proti Kopru se ponavljajo vsako leto. Razlogov za nastanek teh požarov je sicer več, pa vendar je pri tovornih kompozicijah, ki morajo na tem odseku močno zavirati, v glavnem krivda na strani zavornih sistemov, ki povzročajo iskrenje. Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v varovalnem progovnem in v progovnem pasu železniške proge opredeljuje protipožarne ukrepe, ki jih mora izvajati pooblaščeni upravljavec, v tem primeru Holding SŽ. V prvi vrsti gre za preventivne ukrepe, kot so; redno odstranjevanje mrtve vegetacije ter redno košenje in odstranjevanje trave, ki jih mora izvajati pooblaščeni upravljavec. Poleg tega morajo primerne protipožarne ukrepe izvajati tudi vsi ostali lastniki zemljišč, ki mejijo na progovni oziroma varovalni pas železniške proge. AŽP pa je zadolžena, da po predlogih Holdinga SŽ izvaja ukrepe gradnje protipožarnih zidov in omejevanja hitrosti vožnje vlakov na kritičnih odsekih železniške proge. Glede na to, da je prav ta odsek proge zaradi geografskih značilnosti še posebej občutljiv, bi se prevoznik moral temu prilagoditi in dosledno izvajati ukrepe, predvidene v omenjenemu podzakonskemu aktu. V izogib nadaljnjim požarom pa bi moral Holding SŽ proučiti alternativne možnosti uporabe kakovostnejših materialov zavornih sistemov železniških vozil.

Javna agencija za železniški promet RS, mag. Ljubo Žerak, vodja sektorja za vzdrževanje JŽI dr. Bojan Rosi, vodja sektorja za promet


vir :večer.si


http://www.vecer.si/vecer2003/default.asp?kaj=6&id=2004090700567298

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=159