V veljavi uredba o varstvu pred požarom

Datum 28.1.2006 10:07:27 | Kategorija: Slovenija

Sobota, 28.01.2006 ob 08:10

Ljubljana - Danes je v veljavo stopila vladna uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju, ki določa ukrepe varstva pred požarom ter opazovanje, obveščanje in posebne ukrepe ob veliki ter zelo veliki požarni ogroženosti. Predpis določa pet stopenj požarne ogroženosti naravnega okolja: zelo veliko, veliko, srednjo, majhno in zelo majhno.Veliko oziroma zelo veliko požarno ogroženost na posameznem območju ugotavlja in razglaša Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije. To lahko uprava stori samostojno ali pa na predlog občine, ki mora nato organizirati opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov ter organizirati požarno stražo.

Ukrepi pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja v naravnem okolju

Uprava ima nalogo obveščati in opozarjati javnost o stopnji požarne ogroženosti v naravnem okolju, opozarjati na nevarnost in možne posledice požarov, posredovati navodila in ukrepe za varstvo pred požarom in obveščati javnost o stanju varstva pred požarom v naravnem okolju.

Občina lahko glede na geografske, vremenske in druge razmere razglasi stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na svojem območju, o čemer obvesti upravo, ter predpiše ali uveljavi posebne ukrepe za varstvo pred požarom.

Uredba predvideva še ukrepe pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja v naravnem okolju. Prepovedano pa je kuriti v gozdu ter kuriti ali sežigati ostanke kmetijskih rastlin na kmetijskih obdelovalnih zemljiščih, razen na urejenih kuriščih in zaradi zatiranja podlubnikov. Uredba tudi prepoveduje zažigati kmetijska neobdelovalna zemljišča in nerodovitne površine. (STA/Foto BOBO)

Vir: www.siol.net

Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=1428