Kočevski gasilci se posodabljajo

Datum 2.11.2005 6:50:00 | Kategorija: Slovenija

Nov investicijski ciklus so začeli lani, ko so kupili novo manjše gasilsko vozilo z vodo za PGD Livold in šasijo za manjše vozilo za gašenje gozdnih požarov za PGD Šalka vas. Letos so opremljanje nadaljevali z nakupom manjšega vozila za prevoz moštva PGD Kočevje, nadgradnjo vozila za gašenje gozdnih požarov in nakupom rabljenega vozila z lestvijo za PGD Kočevje. Iz sredstev, ki jih dobijo kot društvo širšega pomena, pa so kupili še gasilski čoln s prikolico.

»Pred leti smo bili opremljeni le za najosnovnejše gasilske intervencije, saj poleg vozil s pripadajočo minimalno opremo in vode nismo imeli praktično ničesar,« je povedal Bojan Kocjan, poveljnik Gasilske zveze Kočevje. Zdaj so sredi investicijskega ciklusa, v katerem načrtujejo nakup za več kot 300 milijonov tolarjev vozil in opreme, s katero bodo zadostili predpisanim zahtevam države.

Ko je vlada leta 1999 izdala uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, so gasilske enote razvrstili v sedem kategorij, odvisno od njihove kadrovske sestave in tehnične opremljenosti. Za Gasilsko zvezo Kočevje, ki povezuje 16 prostovoljnih gasilskih društev iz občin Kočevje, Kostel in Osilnica, v katerih deluje 1200 gasilcev, je to pomenilo delitev v gasilske enote I., II. in IV. kategorije. »Skupaj s tem je bilo predpisano, kakšno opremo morajo te enote imeti do leta 2009,« pravi Bojan Kocjan.

Zato so kočevski gasilci, med katerimi je 350 operativcev, ki sodelujejo v intervencijah, v začetku leta 2004 pripravili analizo obstoječega stanja in program opremljanja v skladu z zahtevami uredbe. Program so finančno ovrednotili in ugotovili, da bi za izpolnitev zahtev potrebovali okoli 380 milijonov tolarjev, od tega 73 milijonov tolarjev za osebno in skupno zaščitno opremo gasilcev ter 307 milijonov tolarjev za vozila. To je po Kocjanovih besedah kar precej za občinski proračun, s katerim naj bi ta denar zagotovili v obdobju 2004–2009. Pripravili so program opremljanja enot za varstvo pred požarom v občini Kočevje za obdobje 2004–2009, ki ga je sprejel tudi svet občine Kočevje.

Kočevski gasilci imajo potrebno tehniko za tehnično reševanje, vozila z vgrajeno kvalitetno dodatno razsvetljavo, prav tako pa so z novim vozilom za prevoz moštva za silo rešili problem prevoza večjega števila gasilcev. »Z novim gasilskim vozilom za gozdne požare bomo lahko precej lažje gasili v naravnem okolju, prav tako pa bomo z novimi, čeprav že rabljenimi avtolestvami lahko veliko uspešneje pomagali pri reševanju in gašenju v visokih stavbah. Nenazadnje pa smo z novim gasilskim čolnom opremljeni tudi za reševanje iz vode,« pravi Kocjan.

Vir: www.delo.si
Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=1240