Radioamaterji preverjali svoje sposobnosti

Datum 5.9.2005 23:32:04 | Kategorija: Slovenija

Ob naravnih in drugih nesrečah so radioamaterske zveze edina vez s svetom

Radioklubi iz Pirana, Nove Gorice, Slovenj Gradca, Celja, S5 QRP Cluba Laško, Sevnice in Črnomlja so v petek organizirali akcijo radioamaterjev in sočasno vezistov civilne zaščite, z željo, da bi ugotovili, kako so pripravljeni na morebitne naravne in druge nesreče.Pravila vedenja in delovanja radioamaterjev, članov Zveze radioamaterjev Slovenije (ZRS), se določajo s kodeksom ARON, načeloma pa veljajo ob nesrečah in nevarnostih, kot so elementarne nesreče, med katere sodijo poplave, požari, viharji, plazovi, potres in druge večje ekološke nesreče ali nevarnosti, kot je onesnaževanje ali ogrožanje okolja, prometne ali druge nesreče in nevarnosti večjih razsežnosti. "Namen in cilj delovanja radioamaterjev po tem kodeksu je pomoč pri zaščiti in reševanju človeških življenj in materialnih dobrin. Delovanje radioamaterjev temelji na humanitarnih, patriotskih in prostovoljnih osnovah v skladu s statutom ZRS in normami ter principi mednarodne radioamaterske organizacije - IARU. Ob nevarnosti ali nesreči večjih razsežnosti se radioamaterji organiziramo samoiniciativno ali pa na pobudo nosilcev zaščite in reševanja, kot so civilna zaščita, gasilci, Rdeči križ in drugi. Namen naše vaje je bil predvsem preveriti tehniko v praktičnem delovanju ter seznaniti širšo in strokovno javnost o pomenu radioamaterskih zvez ob morebitnem izpadu drugih telekomunikacij ter vloge civilne zaščite. Vaja je temeljila na praktičnem primeru, ko je Celje s širšo okolico zaradi poplav in neurij ostalo brez telefonskih komunikacij. Udarci strel so v neurju poškodovali repetitorske sisteme, prihajalo je do izpadov električne energije, zato zanesljivih komunikacij na širšem Celjskem ni bilo, podobno pa se je dogajalo tudi na Dolenjskem in v Beli krajini. Zato smo radioamaterji zagotovili zveze in prenose dokumentov za pomoč pri reševanju na relacijah Celje-Laško-Sevnica-Črnomelj-Slovenj GradecNova Gorica in Piran ter prenos poročil do Ljubljane. V skladu z dogovorom o sodelovanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah med Mestno občino Celje ter šestimi drugimi mestnimi občinami se je akcija uporabila za preverjanje usposobljenosti vzpostavljanja zvez ob hudih naravnih in drugih nesrečah. Vzpostavili smo zvezo, preverili slišnost in prenesli telegrame," je potek akcije in njen namen razložil vodja Goran Krajcar iz S52P.

Radioamaterji so vajo nadaljevali še v soboto, zbrali so se pri Šmartinskem jezeru in si ogledali tekmovalne lokacije Radiokluba Celje - Šentjungert.
Mojca Marot
Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=1149