Domov Novice Povezave Mali oglasi Galerija

Zaključni račun GZS za leto 2002 in 2003

Teme, ki se nanašajo na finančno poslovanje gasilskih organizacij.

Moderator: Marjetica

Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj

Zaključni račun GZS za leto 2002 in 2003

Objava Drago » 11. april 2004, 8:55

Upam, da ne bo spet kakšne panike, ker tega na uradni strani GZS ne boste našli :twisted: :lol:

- Zaključni račun GZS za leto 2002:

PRORAČUNSKA SREDSTVA:

................................................. Prihodki.........................Odhodki

- Operativna dejavnost................33.751.888,98................33.751.888,98
- Izobraževalna dejavnost............41.410.851,77................41.410.851,77
- Preventivna dejavnost.................7.653.323,87..................7.653.323,77
- Strokovni tisk.............................4.735.164,48..................4.753.164,48
- Organizacijske naloge................25.342.346,08................25.342.346,08
- Informacijski sistem...................26.563.699,20................26.563.699,20

- Skupaj:...................................139.457.274,38..............139.457.274,38


LASTNA DEJAVNOST GZS:

...........................................prihodki.............................odhodki
- Ekonomat GZS...................40.159.252,20...................38.827.989,90
- Revija Gasilec....................55.832.766,66....................51.331.498,13
- Muzej Metlika.....................5.711.521,33........................4.795.796,79
- Travna gora.........................739.059,85...........................244.856,27

Skupaj:..............................102.442.873,85..................95.200.141.09......presežek prihodkov nad odhodki: 7.262.731,95


Skupaj ( proračun + lastna dejavnost ) prihodki: 241.900.147,42 ....odhodki: 234.657.415,47


Kot prvo si velja pogledati specifikacijo ODHODKOV:

- blago nabavljeno za ekonomat..................................22.164.398,43
- blago nabavljeno za tekmovanja.................................1.808.449.84
- blago nabavljeno za odlikovanja GZS..........................1.514.728.16
- poraba električne energije............................................500.256,07
- porabljeno pogonsko gorivo.......................................1.743.110,48
- stroški kuriva za ogrevanje..........................................316.702,27
- nabava drobnega inventarja.......................................1.497.519,57
- pisarniški material.....................................................2.648.936,52
- strokovna literatura...................................................1.533.530.10
- drugi stroški (izobraževanje ipd)...............................12.569.375,38
- najemnina...................................................................643.186,01
- zavarovalne premije....................................................804.241,64
- povračila stroškov (avtobus, vlak) za nezaposlene.......3.936.819,00
- stroški nočitev.............................................................604.736,50
- stroški dnevnic - zaposleni............................................526.438,00
- stroški dnevnic - nezaposleni.......................................3.125.984,80
- prevozni stroški............................................................805.605,00
-dnevnice za sl. potovanja - tujina..................................1.567.625,09
- kilometrina - zaposleni...................................................301.960,00
- kilometrina - nezaposleni.............................................4.174.080,27
- materialni stroški - izobraževanje.................................3.811.620,65
- investicijsko vzdrževanje.............................................6.056.796,07
- tekoče vzdrževanje.....................................................5.477.226,43
- provizija APP.................................................................150.709,71
- bančni stroški................................................................157.630.97
- stroški propagande in reprezentance.............................2.924.247,97
- drugi stroški (osmrtnice...ipd).........................................269.800,00
- stroški prispevkov drugim društvom..............................5.881.162.65
- stroški porabe vode.........................................................17.441.63
- PTT stroški................................................................11.188.750,26
- stroški oglasov..............................................................201.150,56
- intelektualne storitve....................................................1.808.371,21
- drugi stroški storitev (fotokopiranje..ipd).......................4.247.828,88
- stroški tiska...............................................................16.428.165,98
- naročnine.......................................................................718.951,37
- amortizacija in revalorizacija OS...................................2.597.022,90
- plače in nadomestila...................................................42.188.353,92
- prispevki za socialno varnost delavcev...........................6.792.324,80
- davek na izplačane plače..............................................2.899.416,81
- stroški dela - študentski servis.........................................614.095,99
- avtorski honorarji.......................................................25.110.796,38
- bruto regres za letni dopust...........................................1.383.855,00
- nagrade za opravljanje funkcij.......................................5.468.923,55
- stroški prehrane med delom..........................................2.404.102,00
- stroški prevoza na delo in iz dela...................................1.341.639,00
- plačila obresti za kredite................................................1.391.888,89
- odpisi terjatev.................................................................105.540,55
- nakup opreme OS........................................................19.140.891,20
- davek od nepremičnin....................................................1.091.027,00
- davek od dobička.............................................................993.383,00

skupaj:........................................................................234.657.415,47


- Zaključni račun GZS za leto 2003:

PRORAČUNSKA SREDSTVA:

.......................................................................................... Prihodki.........................Odhodki

- Operativna dejavnost in informatika...........................48.880.986................50.191.805....-1.310.819
- Izobraževalna dejavnost v rednem programu............20.900.039................12.914.939....7.985.100
- Preventivna dejavnost.................................................3.822.870..................5.947.233....2.124.363
- Strokovni tisk...............................................................4.420.193..................6.114.114....-1.693.921
- Organizacijske naloge in Kongres 2003......................38.409.921................37.147.757....1.262.164
- Izobraževanje operativnega gasilskega kadra..........45.000.000................47.083.539....-2.083.539


- Ekonomat GZS...................52.692.574...................51.780.123….912.451
- Revija Gasilec....................52.998.494..................51.311.185….1.687.309
- Muzej Metlika.....................4.610.117.................... 4.366.396….243.721
- Letovanje (Lošinj)…….......1.405.339…………………1.405.339
- Travna gora.......................0...................................1.117.207….-1.117.207

- Skupaj:.........................................................................273.140.533..............269.379.637(se nadaljuje)
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Objava Drago » 11. april 2004, 10:14

Specifikacija ODHODKOV:

- blago nabavljeno za ekonomat..................................27.851.960
- blago nabavljeno za tekmovanja.................................1.550.570
- blago nabavljeno za odlikovanja GZS.............................795.943
- poraba električne energije............................................801.502
- porabljeno pogonsko gorivo.......................................1.825.939
- stroški kuriva za ogrevanje..........................................526.428
- nabava drobnega inventarja.......................................1.832.045
- pisarniški material.....................................................2.731.197
- strokovna literatura...................................................4.327.942
- drugi stroški (izobraževanje ipd)...............................12.007.156
- najemnina..................................................................252.641
- zavarovalne premije....................................................988.704
- povračila stroškov (avtobus, vlak) za nezaposlene.........2.921.310
- stroški nočitev..........................................................3.033.215
- stroški dnevnic - zaposleni............................................395.962
- stroški dnevnic - nezaposleni.......................................3.361.898
- stroški dnevnic – tujina……………………………………………………..2.890.160
- kilometrina - zaposleni..................................................636.405
- kilometrina - nezaposleni.............................................6.539.074
- materialni stroški - izobraževanje.................................5.073.350
- investicijsko vzdrževanje.............................................3.122.213
- tekoče vzdrževanje....................................................13.676.860
- provizija APP.................................................................261.032
- bančni stroški................................................................118.393
- stroški propagande in reprezentance.............................3.299.733
- drugi stroški (osmrtnice...ipd)...........................................186.942
- stroški prispevkov drugim društvom..............................12.514.424
- komunalne storitve.............................................................4.525
- PTT stroški.................................................................12.615.500
- intelektualne storitve (odvetnik, notar, ipd.).....................2.253.989
- drugi stroški storitev (fotokopiranje..ipd)..........................2.527.863
- stroški tiska................................................................13.983.334
- naročnine (tuja literatura) ..............................................1.609.138
- amortizacija in revalorizacija OS......................................6.267.330
- plače in nadomestila.....................................................51.089.176
- prispevki za socialno varnost delavcev..............................7.527.442
- davek na izplačane plače................................................3.677.622
- stroški dela - študentski servis...........................................561.970
- brutto avtorski honorarji................................................34.304.101
- bruto regres za letni dopust.............................................1.350.370
- odpravnine……………………………………………………………660.000
- nagrade za opravljanje funkcij.........................................5.733.703
- stroški prehrane in prevoza na delo - zaposlenim................4.096.803
- plačila obresti za kredite..................................................6.969.797
- popravki terjatev, odpisi terjatev.........................................578.976
- druge dajatve………………………………………………………………….44.000

skupaj:........................................................................269.379.638


Jah no, :roll: glavno da se vidi, za kaj se gre :lol:

lp DC :smoke:
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Objava Peter » 11. april 2004, 11:25

Drago ali imaš mogoče specifikacijo odhodkov samo za informatiko?
Uporabnikova podoba
Peter
Upravnik
Upravnik
 
Objave: 4860
Registriran: 5. julij 2002, 23:40
Lokacija: Breznica
GE: Zabreznica

Objava Drago » 11. april 2004, 14:40

Peter je napisal:Drago ali imaš mogoče specifikacijo odhodkov samo za informatiko?


Kot vidiš so stroški za informatiko združeni z operativno dejavnostjo in znesejo 50.191.805. Zdaj, če odštejemo lansko_letno postavko za operativno dejavnost cca. 34.000.000, bi bili stroški za informatiko nad 20.000.000 SIT. Ta cifra bi bila kar verjetna glede na pogodbo, po kateri je GZS prejela od URSZiR 18.000.000 SIT. Vsekakor bo pa bolj jasno po plenumu, ko bom zastavil vprašanje, zakaj so se postavke združile in koliko so dejanski stroški za informatiko. :oops:

lp DC :smoke:
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Objava Drago » 11. april 2004, 15:08

Če si še pogledamo, koliko je GZS prejela na podlagi pogodb za sofinanciranje njene dejavnosti:

- Ministrstvo za šolstvo - Urad za mladino: Koordinacija projektov za otroke:...700.000
- MORS - URSZiR: Požarno tehn. varovanje CEFTA:... 1.200.000
- MORS - URSZiR: Sejem Zaščita Protection 2003:...1.200.000
- MORS - URSZiR: Informacijski sistem:...18.000.000
- MORS - URSZiR: Izvajanje rednega programa dela 2003:...69.732.338
- MORS - URSZiR: Usposabljanje operativnih gasilskih kadrov:...45.000.000
- Mobitel Ljubljana d.d.:...10.000.000

Jaz na tej prihodkovni strani (zopet) zelo pogrešam prihodke iz naslova tipizacije :evil:, ne vem no, ali se jih GZS sramuje - ali pa si z njimi noče mazati rok :shock:

lp DC :smoke:
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Objava darko » 11. april 2004, 16:38

drago morda boš dobil tudi dolgo iskane podatke o prejemkih.
darko
darko
 
Objave: 2932
Registriran: 18. november 2003, 14:06

Objava Drago » 11. april 2004, 17:03

darko je napisal:drago morda boš dobil tudi dolgo iskane podatke o prejemkih.
darko


:lol: ti to misliš na prejemke našega "vrhovnika" :? :o :lol: (malo morgen :lol: ), dost mi je NO-ja :roll:, bodo še 1x rekli, da se mi je "sfuzlalo" :lol:

lp DC :-({|=
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Objava pes » 11. april 2004, 20:08

tekoče vzdrževanje....................................................13.676.860 :evil: :roll:

Me pa res zanima kaj delajo na Tržaški, da je tako drago tekoče vzdrževanje(ne vem kaj je v tej postavki zajeto).Tako ceno tekočega vzdrževanja ima en velik turistični kompleks ne pa ena bajta.

Sicer ne vem kako bajto majo na GZS ampak?nagrade za opravljanje funkcij.........................................5.733.703

?????????????

Kot bi bili rekli v Za.....------to je pravi Teksas. :lol:
Uporabnikova podoba
pes
moderator
moderator
 
Objave: 2137
Registriran: 6. marec 2003, 10:44

Objava ne me hecat » 11. april 2004, 20:42

Darko,
glede prejemkov je pa tole že res malo sumljivo. Če seštejemo:
- plače in nadomestila.....................................................51.089.176
- prispevki za socialno varnost delavcev..............................7.527.442
- davek na izplačane plače................................................3.677.622
- bruto regres za letni dopust.............................................1.350.370
- stroški prehrane in prevoza na delo - zaposlenim................4.096.803

Dobimo zelo veliko številko 67.741.413 (67 milijonov!!!) za 9 redno zaposlenih delavcev, kar pomeni dobre 7,5 milijona na zaposlenega na leto ali okoli 630 000 tolarjev na zaposlenega na mesec.

Darko, daj nam povej koliko tebe mesečno stane en poklicni gasilec, ki dan in noč tvega zdravje in življenje in za katerega naj bi ta organizacija skrbela?
ne me hecat
 

Objava Gregor K. » 12. april 2004, 12:02

Hm, zanimivi podatki, bo kdo lažje šel na wc... :oops: :roll: :twisted:

Sicer pa - Drago, menda je NO danes kupoval kavo, so slišali da se boš oglasil pri njih. :twisted: :lol:
To, kar vemo, je kapljica, to, česar ne vemo, je morje. (Newton)

In nazadnje jo stakne, ki bila mu je kos...

http://www.facebook.com/pgdokonina
Uporabnikova podoba
Gregor K.
moderator
moderator
 
Objave: 3061
Registriran: 16. februar 2003, 13:20
Lokacija: Nekje na poti...

Objava bobek in ciril » 13. april 2004, 19:29

Prav skrbi me, kajti naši vrli gasilci tudi do 10 ne znajo štet - namreč toliko jih je zaposlenih na GZS od avgusta 2003 dalje. Pred tem jih je bilo pa enajst!
bobek in ciril
 

Objava boštjančk » 14. april 2004, 19:12

Tudi če jih je deset, bobek in ciril, je seštevek še vedno previsok, ali si - sta, eden izmed njih in si prepričan v nasprotno
Gobc me je zmer tepu!
Bivši član povžarske konjenice
Uporabnikova podoba
boštjančk
 
Objave: 436
Registriran: 3. november 2003, 0:46
Lokacija: povžarija

Objava Štef » 4. januar 2006, 14:18

Mene pa zanima ali imamo mi sploh pravico izvedeti kakšne plače imajo recimo zaposleni na GZS. Pa recimo ali so si slučajno (na račun nas prostovoljcev seveda) izplačali kakšno 13 plačo. Če vemo od kod se financirajo je to nedopustno! Enkrat se je celo govorilo, da so si pred kongresom razdelili čudovite denarne nagrade (nekaj 100 000 tolarjev neto vsak). Udeleženci kongresa pa po pol dnevnice al koliko že. Ma mi gasilci smo eni veliki osli. Itak baje da GZS vodi kar računovodkinja za katero so pred leti ugotovili, da ima 300% previsoko plačo. Ali lahko član GZS izve te podatke me zanima?

Štef
Štef
 

Objava Drago » 4. januar 2006, 14:50

Štef je napisal:Ali lahko član GZS izve te podatke me zanima?


Člani GZS - GZ-ji (gasilske zveze) imajo pravico vpogleda v finančno poslovanje GZS. Ko sem se še sam ubadal s temi zadevami, mi je bilo rečeno, da naj grem v računovodstvo, kjer mi bo računovodkinja pokazala vse dokumente, ki me zanimajo. 8) Na kakšen način sem prišel do te "ponudbe" je opisano v eni drugi temi, dejstvo pa je, da tega nisem "izkoristil" :oops:.

lp DC :smoke:
Če nimaš ničesar s čimer se lahko izkažeš kot forumovec na GASILCI.ORG - ti nekaj manjka !
_______________________________________

Družba, ki ukroti svoje upornike, si zagotovi mir. Izgubi pa svojo prihodnost! (Anthony de Mello)
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Objava MarkoSimšič » 4. januar 2006, 18:30

Po moje GZ lahko poizveduje in izve koliko sredstev je bilo za plače izplačano skupaj za posamezni mesec oziroma leto. Izvedel boš t.i. bruto bruto od katerega moraš odšteti prispevke in davke. Da bi pa zvohal koliko dobi posameznik bruto oziroma neto pa mislim da ne bo šlo. Tudi to je namreč varovanje osebnih podatkov.

lp =;
Audiatur et altera pars! (Naj sišimo še drugo mnenje!) latinski
Uporabnikova podoba
MarkoSimšič
 
Objave: 542
Registriran: 13. september 2003, 20:33
Lokacija: Planina

Naprej

Nazaj na Finance

Kdo je prisoten

Trenutno aktivni uporabniki: Ni registriranih uporabnikov in 1 gost