Stran 1 od 1

POŽARNA TAKSA 2013

ObjavaObjavljeno: 10. marec 2013, 20:38
darko
Za pozdravit je odločitev Vlade RS o sredstvih požarne takse ki so ostala naporabljena.
SKLEP VLADE Z DNE 7.3.2013:

"Vlada določila, da se v letu 2012 natečena in neporabljena namenska sredstva prenesejo v leto 2013
Ljubljana, 7. marec 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila, da se v letu 2012 natečena in neporabljena namenska sredstva iz prihodkov požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom v celoti prenesejo v proračun leta 2013.
Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skladu z 59. členom Zakona o varstvu pred požarom upravlja s sredstvi Požarnega sklada. Viri sklada so sredstva v višini 20% od vplačanih požarnih premij, ki jih kot požarno takso v državni proračun odvajajo zavarovalnice.
Ob zaključku leta 2012 so ostala na proračunski postavki Požarnega sklada neporabljena sredstva v višini 2.579.864,99 evrov. V skladu z 2. odstavkom ZIPRS1314, ki omejuje prenos namenskih sredstev v leto 2013 do višine 3/12 v preteklem letu natečenih prihodkov, so se v leto 2013 prenesla sredstva v višini 1.903.133,36 evrov, medtem ko je 676.731,63 evrov ostalo neprenesenih.
Skladno z določili 3. odstavka 58. člena Zakona o varstvu pred požarom se najmanj 70 % sredstev Požarnega sklada nameni izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah po lokalnih skupnostih. V zvezi s tem je Odbor Vlade RS za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada na svoji 125. seji obravnaval razporeditev sredstev požarnega sklada in sprejel sklep, da se občinam zagotovi dodatnih 500.000 evrov. Predvidena požarna taksa, namenjena lokalnim skupnostim, je tako znašala 5.783.402 evrov, vendar je bil izplačan znesek občinam manjši za 232.067 evrov. Razlika predstavlja mesečno takso za občini Maribor in Ljubljano.
S prenosom preostalih neporabljenih sredstev v višini 676.731,63 evrov bo v letu 2013 omogočena dokončna realizacija nalog, ki so za učinkovito delovanje sistema varstva pred požarom bistvenega pomena.
Zaradi preprečitve gospodarske škode (oziroma zaradi preprečitve zmanjšanja usposobljenosti za preprečevanje gospodarske škode), ki bi zaradi tega nastala, se predlaga, da se v leto 2013 prenese še preostalih 700.000 evrov. "
.....................................
Darko

Odg: POŽARNA TAKSA 2013

ObjavaObjavljeno: 10. marec 2013, 22:11
Primoz
Za pozdravit? Saj to je edina logična poteza za strogo 'namenska' sredstva. Za vorašati se je, zakaj niso bila porabljena v lanskem letu.

Re: POŽARNA TAKSA 2013

ObjavaObjavljeno: 8. avgust 2013, 11:05
Maverik
še tako "logična" poteza lahko bi komot bila neuresničena. Drugače zelo pohvalna poteza :)