Domov Novice Povezave Mali oglasi Galerija

VIZIJA RAZVOJA GZS-DARKO KOŽELJ

Vse v zvezi z volitvami in kongresom v letu 2003

VIZIJA RAZVOJA GZS-DARKO KOŽELJ

Objava icko » 8. april 2003, 12:16

Dragi forumovci malce pozno ampak ne prepozno. Predstavitev kandidata za predsednika GZS Darka Koželja iz PGD Velenje, regijskega poveljnika savinjsko šaleške regije.


PREDSTAVITEV PREDSEDNIŠKEGA KANDI DATA IN VIZIJA DELA GZS

KDO SEM ?

Darko Koželj iz Velenja, poročen,oče dveh otrok, podjetnik, direktor-maneger, gasilec… Rojen 31.7.1958 leta v Velenju, kot sedmi otrok rudarsko - gasilske družine, ki je stanovala v neposredni bližini gasilskega doma Velenje.Verjetno je ta bližina pripomogla k temu,da sem se v pionirske gasilske vrste vključil že leta 1970. Tekmoval sem v pionirski in mladinski desetini, v času izobraževanja na Srednji kovinarski šoli sem nastopal v članski desetini PGD Velenje.
Po odsluženju vojaške obveznosti leta 1978 me je želja po aktivnem gasilskem delovanju privedla v vrste poklicnih gasilcev Gorenja. Ker sem želel poklicno delati v gasilskih vrstah, sem leta 1981 uspešno zaključil Gasilsko tehnično šolo v Zagrebu. Še istega leta sem pridobil čin višjega gasilskega časnika. V Gorenju sem kasneje delal na delavnem mestu samostojnega referenta za požarno varnost, ki je bilo usmerjeno v preventivno in operativno zagotavljanje požarnega varstva celotnega podjetja Gorenja v takratni Jugoslaviji.Leta 1986 sem nadaljeval šolanje na Višji upravni šoli v Žalcu.
V prostovoljnem gasilstvu sem najprej sprejel naloge na področju izobraževanja, kasneje sem prevzel funkcijo podpoveljnika in nato še poveljnika GZ Velenje. Naloge poveljnika GZ Velenje sem opravljal do izvolitve na mesto regijskega poveljnika Savinjsko-Šaleške regije.Ta funkcija mi je zaupana drugi mandat.Opravljal sem še funkcijo referenta za žene, člana UO PGD Velenje,člana predsedstva GZ Velenje .
Poleg opravljanja funkcij v gasilstvu, sem deloval v občinskem štabu CZ Velenje, kjer sem izobraževal občane in člane splošnih enot CZ. V času slovenske osamosvojitvene vojne sem aktivno sodeloval v OŠCZ Velenje.Sedaj sem član Regijskega štaba CZ za zahodno Štajersko.
Leta 1994 sem se kot strokovni delavec zaposlil na Gasilski zvezi Velenje, kjer sem delal do reorganizacije lokalnih skupnosti. Zaradi ukinitve tega delovnega mesta sem kasneje zaplaval v podjetniške vode.

ZAKAJ KANDIDIRAM ?

Že na prejšnjih volitvah sem s podporo naše regije in nekaterih Gasilskih zvez bil predlagan za predsedniškega kandidata Gasilske zveze Slovenije. Po lastni presoji takrat še nisem bil pripravljen sprejeti tako odgovorne funkcije.
Sedaj pa menim, da je čas, ko naše gasilstvo potrebuje sveže ideje, nov zalet, sistemski pristop k statusnim in ostalim področjem.
S svojimi strokovnimi in življenjskimi izkušnjami, ki se vseskozi prepletajo s poklicnim in prostovoljnim gasilstvom, zagotovo lahko združim vse, ki si želimo razvoj sodobnega evropskega gasilstva.

KAJ PONUJAM ?

Široko sodelovanje z VAMI, ki ste temelj razvoja in dela gasilske organizacije. Skupaj začrtati in izpeljati zastavljene ter s programi podkrepljene cilje.

Omogočena mi je tudi kratka predstavitev vizije dela in razvoja gasilstva, zato vam predstavljam samo tista področja za katera menim, da so pomembna in potrebna sprememb.

DELO STROKOVNE SLUŽBE IN ORGANOV GZS
Zaradi hitrejšega povezovanja dela in informacij med GZ in GZS je potrebno prilagoditi in kadrovsko okrepiti delo strokovnih služb GZ Slovenije.Reviji Gasilec podati novo obliko z novimi vsebinami,dostopno vsem članom gasilske organizacije. Ekonomat približati vsem uporabnikom, finančno opredeliti kot profitni center. Pristopiti k spremembam statuta GZS s točnim ciljem opredelitve operativnih organov, opredelitvi mandatne dobe predsednika in poveljnika ter postaviti pogoje za kandidiranje na omenjenih funkcijah.Poglobiti sodelovanje z MO in RUZR. Aktivno se je potrebno vključevati v vse programe,ki so kakorkoli povezani z aktivnostmi,ki zajemajo delo gasilcev.
PREDSEDSTVO
Delo predsedstva opredeliti s poslovnikom, člani predsedstva morajo prevzeti in pokrivati posamezna področja dela(veterani, članice, mladina, zgodovina, odlikovanja,strokovni tisk, mediji, izobraževanje, sodelovanje s tujino,sodelovanje z verskimi ustanovami,sodelovanje z ostalimi društvi,finance,pravno področje, področje zavarovanj,itd..) Člani odgovorni za posamezna področja opravljajo naloge skladno z izdelanim načrtom oz.planom dela.V poslovniku opredeliti način pokrivanja finančnih stroškov posameznih članov.
POVELJSTVO
Poveljstvo opredeliti kot samostojni operativni strokovni organ.Poveljnik GZS mora funkcijo opravljati profesionalno. Člani poveljstva GZS morajo pokrivati posamezna strokovna področja( gasilska tehnika, strokovna vzgoja, informatika, tekmovanja, poklicno gasilstvo, industrijsko gasilstvo, sodelovanje s strokovnimi org.in institucijami,prireditve, aktiv predavateljev, strokovna literatura, CTIF, združenje poklicnih gasilcev, združenje za požarno varnost, itd..) . Zagotoviti ter s poslovnikom točno opredeliti pokrivanje finančnih stroškov posameznim članom.
STATUS GASILCEV
Status gasilcev se opredeljuje z zakonodajo,podzakonskimi akti ter s sposobnostjo uveljavljanja naših potreb. V nekaj stavkih je nemogoče predstaviti reševanje tega problema, zagotavljam pa , da je lahko naš status primerljiv s statusom gasilcev v Evropi in Ameriki.(upoštevati primer Francije, Amerike ..)
GASILSKE ZVEZE – GASILSKE REGIJE
Na nivoju GZS opredeliti potrebno število Gasilskih regij, postaviti pravno osnovo,določiti organiziranost in naloge ter načine financiranja.V okviru veljavne zakonodaje ter z dodatnimi predpisi zagotoviti ustrezno financiranje Gasilskih zvez.
LASTNIŠTVO GASILSKE OPREME
Z našim resornim ministrstvom urediti lastništvo opreme , ki je bilo pridobljeno s sredstvi požarnega sklada.
MERILA ZA SOFINANCIRANJE NABAV GASILSKE OPREME IN VOZIL
Izdelati merila za razdelitev dodatnih sredstev za sofinanciranje gasilske zaščitne opreme in vozil, ki bodo zajela vsa gasilska društva in poklicne enote.V merilih nagrajevati skupne nabave(sistemske večletne nabave) . Aktivneje sodelovati v odboru za dodelitev sredstev požarne takse.V okviru planiranih sredstev mora le ta razdeljevati GZS.
SLOVENSKI PROIZVAJALCI OPREME-VOZIL
S Slovenskimi proizvajalci gasilske opreme in vozil je potrebno podpisati pogodbo o sodelovanju, poiskati stimulativna sredstva za razvoj in napredek. Povezati strokovne službe poklicnih in prostovoljnih gasilcev, ki bodo kot stalnica v pomoči pri razvoju omenjenih področjih. Z vsemi zainteresiranimi je potrebno formirati strokovne komisije za posamezna področja ( oprema, vozila)
TUJI DOBAVITELJI
Z zastopniki tujih proizvajalcev gasilske opreme in vozil je potrebno podpisati pogodbo o sodelovanju, opredeliti tipizirano in standardizirano opremo, načine servisiranja...
SERVISIRANJE GASILSKE OPREME
Izdelati je potrebno podzakonske akte o načinu servisiranja gasilske, zaščitne opreme in vozil.
IZOBRAŽEVANJE
Izdelati in izvesti je potrebno program izobraževanja ViGČ. Za nivo gasilske regije izdelati programe izobraževanja vodilnih funkcionarjev. V obstoječa izobraževanja vključiti programe posameznih specialnosti( strojnik, IDA,PP itd..).Izkoristiti ponujene izobraževalne programe v tujini ( EU), predvsem za nivo GZS in regij. Izdelati enotne programe izobraževanja predavateljev. Takoj dokončno formirati aktiv predavateljev za posamezna področja, le te pa ustrezno opremiti z učnimi pripomočki. Izdelati in izvesti je potrebno programe izobraževanja vodenja intervencij predvsem na področjih ZR (poplave,plazovi,potresi).Poglobiti sodelovanje z gasilsko šolo na IG-u.
ZAVAROVANJA
V okviru veljavne zakonodaje ter sodelovanjem z zavarovalnicami je potrebno zagotoviti enoten način zavarovanja gasilcev, opreme , gasilskih domov in odgovornosti.
TELEKOMUNIKACIJE
Zaradi nujnosti povezovanja med gasilskimi organizacijami je potrebno z Telekomom poiskati najugodnejši paket,ki bo omogočal hitro, kvalitetno in cenovno ugodno povezovanje.
Z enim od slovenskih operaterjev mobilne telefonije ravno tako poiskati ustrezen gasilski paket, ki bo omogočal kvalitetno in cenovno ugodno storitev.
VOJNI VETERANI
S Slovenskim združenjem vojnih veteranov je potrebno urediti status gasilcev, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni.

V tej okrnjeni predstavitvi vizije dela GZS sem izpostavil samo nekatera področja, obstajajo še mnoga. Odgovori so, kajti ZDRUŽENI IN ENOTNI ZMOREMO.


Darko KOŽELJ ViGČ I.st.Uporabnikova podoba
icko
 
Objave: 462
Registriran: 10. januar 2003, 23:38

Nazaj na Volitve in kongres 2003

Kdo je prisoten

Trenutno aktivni uporabniki: Ni registriranih uporabnikov in 1 gost