Stran 1 od 1

Kongres GZS

ObjavaObjavljeno: 19. december 2002, 0:50
Jaka
Petru sem predlagal, naj na osnovnem nivoju odpre novo temo: KONGRES GZS. V okviru te teme naj bi potekale debate o kandidaturah, kandidatih, nalogah, usmeritvah itd. Kaj mislite o tem ostali ?

ObjavaObjavljeno: 19. december 2002, 0:59
Milan Dubravac
Se strinjam, se bova dogovorila s Petrom.
Upam da bo dialog kulturen in pošten do vseh. Vsi, ki se s to dejavnostjo ukvarjamo na tak ali drugačen način smo vsaj tega po moje vredni!!!

ObjavaObjavljeno: 19. december 2002, 1:04
Jaka
Se popolnoma strinjam. Saj ne gre, da bi samo kritizirali in sekali glave. Mislim, da bi bilo v redu, če bi se kandidati predstavili v naprej, da bomo malo potipali, kaj mislijo o posameznih problemih. Pa tudi pri pripravi dokumentov za kongres bi se lahko porodila kakšna ideja, če bo debata konstruktivna. Če ne bo preveč Luzerjev.

ObjavaObjavljeno: 19. december 2002, 1:31
metodg
Moj predlog je, da se forum na kongresu predstavi. Da se tam naredi neka stojnica, na kateri se predstavimo. Sem tudi kandidat, ki bo tam delal reklamo....


Metod G. :D

ObjavaObjavljeno: 19. december 2002, 1:34
Jaka
Pameten predlog. Poizkušali bomo urediti internet kotiček za delegate in goste. V okviru tega bi bilo dobro predstaviti forum.
Mislim, da mora tako ali tako kongres dati poseben povdarek tudi informatiki.

ObjavaObjavljeno: 19. december 2002, 20:00
mihael
Ne vem, če vam bom pri tem lahko kaj v pomoč, se mi pa zdi super ideja.
Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!

ObjavaObjavljeno: 20. december 2002, 20:53
Milek
Jaka 8)

Ko bo ta tema odprta se lahko sestavi lista možnih kandidatov, potem pa na forumu opravimo mini volitve :wink: :?:

ObjavaObjavljeno: 20. december 2002, 21:12
Jaka
Dobra ideja :D . Naredili bomo anketo z vsemi kandidati :lol: . Potem se bo pa videlo, kakšno je mišlenje o njih :shock: . To ti je kot tajne volitve. :lol:

ObjavaObjavljeno: 20. december 2002, 21:33
Drago
Dobro je vedeti, da bo razprava na kongresu usmerjana v štirih tematskih sklopih in sicer:

- Pogledi na razvoj prostovoljnega gasilstva v sledečem desetletju Tu bi naj razprave "bazirale" na že izdelani raziskovalni nalogi ...

- Ukrepi za izboljšanje požarne varnosti mišljeno je predvsem zagotavljanje požarne varnosti v razno raznih delovnih organizacijah po (večinski) ukinitvi PIGD-jev

- Članice v gasilstvu

- Mladina v gasilstvu

in zdaj, če stvar malo premisliš, za kako "konstruktivno" kritiko pravzaprav ni niti prostora :lol:

lp DC

ObjavaObjavljeno: 22. december 2002, 1:24
Drago
Merila za število delegatskih mest na 14. kongresu GZS:

Na osnovi sklepa zadnje skupne seje predsedstva in poveljstva GZS, da se še enkrat prouči merila za število delegatskih mest na 14. kongresu GZS smo proučili več možnih variant, predlagamo pa naslednjo:

- gasilska zveza - 1 delegat
- gasilska zveza, ki ima nad 1000 članov + 1 delegat
- gasilska zveza, ki ima nad 2000 članov + 2 delegata
- glavno mesto Ljubljana + 1 delegat
- vsaka gasilska regija + dve članici - delegatki, izven kvote (predlagajo jih regijski sveti)

(soglašat ali ne, je potrebno do torka 24. 12. 2002) Kaj porečete ?

lp DC

p.s.: po tem predlogu bi bilo skupaj 203 delegatskih mest in 109 udeležencev brez pravice glasovanja, skupaj torej; 312

ObjavaObjavljeno: 22. december 2002, 15:20
Drago
P GZS je na dosedanjih sejah v zvezi s pripravo kongresa že sprejelo naslednje dokumente:

- sestava organizacijskega odbora
- sestava komisij za pripravo 14. kongresa
- program 14. kongresa
- sestava statutarne komisije
- rokovnik
- popisnice za člane organov, svetov in komisij pri GZS
- popisnica za predsednika in poveljnika GZS
- merila za število delegatskih mest

Vse navedeno je že bilo posredovano na GZ-je, merila o številu delegatskih mest pa bodo posredovana do 10. 01. 2003.

Evidentiranje nosilnih funkcij - za predsednika, poveljnika, organe in svete ter komisije GZS mora biti v skladu s sprejetim rokovnikom končano do 15. marca 2003. Predloge za nosilce vodilnih funkcij pripravijo v GZ-jih, obravnavani in usklajeni pa morajo biti tudi na nivoju posameznih regij ("morajo biti" je lahko le "pobožna" želja, ker vsaka članica GZS - beri: gasilska zveza ima pravico vztrajati z svojim predlogom tudi na samem kongresu :!: o.p.: DC)

Pri volitvah v vodstvene strukture je predvsem za kadre na strokovno operativnem področju potrebno upoštevati Pravila gasilske službe, ki določajo stopnjo splošne in gasilske izobrazbe, kar omogoča kvalitetno opravljanje javne gasilske službe. Operativno vodstveni kadri morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje pomembnih vodstvenih funkcij na področju izvajanja javne gasilske službe.

V GZ-jih, ki imajo več delegatskih mest morajo pri kadrovanju upoštevati strukturo članstva, s povdarkom na operativnih kadrih in mladini.

Za pripravo poročila GZS za obdobje med 13. in 14. kongresom je potrebno pripraviti statistični popis v gasilskih organizacijah. Rok za posredovanje statističnih podatkov na GZS je 31. januar 2003.

Osnovna usmeritev pri pripravi poročila je baza podatkov v GAS2000, zato prosimo vse PGD-je in GZ-je, da pohitijo z zaključnimi aktivnostmi pri vnašanju podatkov. Vnos podatkov lahko opravijo za vse PGD-je tudi na računalnikih v GZ-jih (program to dopušča) saj se lahko GAS2000 naloži tudi večkrat. Za morebitno pomoč se obrnite na podjetje Logos.

GZ-ji, ki doslej še niso uspeli zbrati podatkov in jih (tudi) do konca januarja 2003 ne bodo uspeli, bodo izpolnili tabele, ki vam jih bomo poslali prve dni januarja na disketah. Za vsako GZ bo priložena disketa na kateri bodo tabele za vnos podatkov, ki jih potrebujemo za pripravo poročila (dvojno delo za "zabušante" :twisted: )

Na disketah bodo tudi tabele s podatki, ki jih program GAS2000 ne zajema oziroma se ti podatki zbirajo za celotno časovno obdobje med kongresoma, ko še nismo uporabljali tega računalniškega programa ( :shock: :?: :roll: ) To so predvsem podatki o financiranju, izobraževanju, gasilskih tekmovanjih, vajah...itd.. Te podatke bodo morali zbrati vsi GZ-ji (brez izjem :twisted: ) Natančna navodila bodo posredovana skupaj z disketami (dvojno delo za "ta pridne" :evil: )

V GZS (bo) je na dan 01. 01. 2003 vključenih 110 GZ-jev. GZ-ji (gasilske zveze) pomenijo drugo stopnjo organiziranosti gasilstva in imajo kot vedno pomembno vlogo pri organiziranosti in povezovanju PGD-jev (prostovoljnih gasilskih društev) na področju ene ali več občin. So tudi nosilke strokovno - operativne organiziranosti. Posamezni GZ-ji so odgovorni za programe za celotno področje oziroma vsa društva vključena v zvezo. Tako na področju financiranja, na področju kadrovanja in izobraževanja in vseh ostalih področjih gasilskega delovanja, ki pa skupno pomeni osnovo za dobro delo.

Število GZ-jev je še vedno v porastu, pred morebitnim ustanavljanjem novih GZ je potrebno proučiti vse možnosti; od finančnih, materialnih in kadrovskih, z župani uskladiti pogodbo o opravljanju javne gasilske službe in rešiti obveznosti do "starih" GZ-jev.

V skladu s smernicami 13. kongresa in vseh aktivnosti vodstva in organov GZS je potrebno še v bodoče povdarjati delo regijskih svetov, ki so neformalna oblika povezovanja GZ-jev in služijo izključno za pomoč pri njihovem delovanju ( :lol: :lol: nakladanje na celi črti :!: ) Predsedstvo GZS je za pokrivanje osnovnih stroškov, sprejelo sklep o minimalnem sofinanciranju delovanja (regijskih svetov), kar pa velja za tiste regije, ki so podpisale Pravilnik o delu in nalogah ter načinu dela regijskih organov. To bo veljalo tudi za leto 2003 ( :shock: pomisli, ja kaj bodo pa delali novi "organi" :?: :lol: )

Sledila bo "široka" razprava in argumentiranje "oklepajev"

lp DC

ObjavaObjavljeno: 22. januar 2003, 16:27
Gost
Na kongresu bomo zopet govorili o članicah, mladini, veteranih........

zanima me pa kdaj bomo tudi kakšno rekli o požarih, preventivi, operativnih gasilcih, neurejeni zakonodaji, uspešnosti intervencij v naši lepi sloveniji ,.........................................................

darko


ObjavaObjavljeno: 24. januar 2003, 11:39
matej
Zakaj ima Ljubljana+1delegata.......zato ker je glavno mesto.

Kdo ve odgovor.

Hvala.

ObjavaObjavljeno: 24. januar 2003, 12:11
Drago
Matej:

Popolnoma točen odgovor si navedel že sam :twisted:

lp DC